Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.061

 Απάντηση ημερομηνίας 12 Οκτωβρίιου 2016 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.061, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Εφαρμογή του περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμου

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας, με αρ. φακ. 23.06.011.01.061, ημερομηνίας 11.08.2016, σχετικά με την ερώτηση του Βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, και σας πληροφορώ ότι στα πλαίσια των ελέγχων που διεξάγει η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, έχουν διαβιβαστεί στην Αστυνομία Κύπρου τα τελευταία τρία χρόνια 7 υποθέσεις για πιθανή παράβαση του περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμου. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δεν έχει ακριβή στοιχεία για την τελική εξέλιξη των υποθέσεων αυτών, καθώς δεν έχει την ευθύνη χειρισμού των ποινικών υποθέσεων. Σημειώνεται επιπρόσθετα ότι κατά το ίδιο διάστημα, βάσει του περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμου είχαν σταλεί περίπου 30 προειδοποιητικές επιστολές προς επιχειρήσεις με τις οποίες επιτεύχθηκε πλήρης συμμόρφωση ως προς τις πρόνοιες της Νομοθεσίας.

2. Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, τονίζεται ότι ο περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμος του 1987 δεν προσφέρει δυνατότητα άμεσης παρέμβασης, καθώς οι όποιες παραβάσεις του εν λόγω Νόμου προβλέπεται όπως παραπέμπονται αποκλειστικά σε ποινική διαδικασία. Για το γενικότερο θέμα της αντιμετώπισης ενδεχόμενης παραπλάνησης των καταναλωτών, προκρίνεται πλέον η εφαρμογή του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμου (Νόμος 103(Ι)/2007), ο οποίος -ως πιο σύγχρονος Νόμος και εναρμονιστικός με την Οδηγία 2005/29/ΕΚ- ανταποκρίνεται καλύτερα στις σημερινές ανάγκες της αγοράς και παρέχει δυνατότητα πιο άμεσης αντίδρασης, εφόσον παρέχει την ευχέρεια, μεταξύ άλλων και της επιβολής διοικητικών προστίμων.

3. Για πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισημαίνεται ότι οι αποφάσεις της Εντεταλμένης Υπηρεσίας και τα πρόστιμα που επιβάλλονται βάσει του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμου, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (www.mcit.gov.cy/ccps). Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον εν λόγω Νόμο, διερευνώνται σε συνεχή βάση καταγγελίες εναντίον εταιρειών και γίνονται ανάλογες συστάσεις.

4. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι κατά τα έτη 2009-2013 είχαν ληφθεί συνολικά 14 διοικητικές αποφάσεις από την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών και τον Διευθυντή της, ενώ κατά την τελευταία τριετία (2014-2016) ο αντίστοιχος αριθμός διοικητικών αποφάσεων ήταν 73. Για καλύτερη πληροφόρηση σας, παρατίθεται αναλυτική κατάσταση:

Αποφάσεις που έχουν ληφθεί από την

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών

Σύνολο 2009-2013 Σύνολο 2014-2016
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 14 73
Αποφάσεις βάσει του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμου 14 27
Αποφάσεις βάσει του περί των Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου 0 45
Αποφάσεις βάσει των περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμων 0 1
»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων