Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.052

Απάντηση ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2016 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.052, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και στην επιστολή της Γενικής Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων, με αρ. φακ. 23.06.011.01.052 και ημερ. 5.8.2016, και επιθυμώ να σας πληροφορήσω για τα ακόλουθα:

2. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμου (Ν.76(Ι)/2016), οι εργοδότες και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι, που οφείλουν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή/και στα άλλα Ταμεία που έχουν την ευθύνη είσπραξης εισφορών οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν καθυστερημένες οφειλές, περιλαμβανομένων και των εισφορών του Ιουλίου 2016, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων δεν υπερβαίνει τις 54.

3. Με βάση τις πρόνοιες του αναφερόμενου νόμου, εάν οι οφειλέτες επιλέξουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε λιγότερες των 54 δόσεων, θα επωφεληθούν ανάλογης μείωσης του πρόσθετου τέλους, το οποίο μπορεί να ανέρχεται μέχρι και 27%. Σε περίπτωση που επιλέξουν να εξοφλήσουν εφάπαξ τις οφειλόμενες εισφορές τους, μπορούν να απαλλαγούν πλήρως από την υποχρέωση πληρωμής του πρόσθετου τέλους που τους επιβλήθηκε.

4. Παράλληλα, εάν οι οφειλέτες ενταχθούν στην πιο πάνω ρύθμιση και ενόσω αυτή βρίσκεται σε ισχύ, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν θα προχωρήσουν στη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον τους και σε περίπτωση που έχουν καταχωρισθεί εναντίον τους ποινικές διώξεις, αυτές δύναται να ανασταλούν με απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

5. Επιπρόσθετα, φυλακιστήρια ή κατασχετήρια εντάλματα που εκκρεμούν μπορούν να ανασταλούν μετά από σχετικές ενέργειες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για όσους οφειλέτες ενταχθούν στη ρύθμιση.

6. Τα ανωτέρω ισχύουν μόνο για όσους οφειλέτες υποβάλουν αίτηση για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, από 1.8.2016 - 30.11.2016.

7. Σημειώνεται η πρώτη εξέταση των αιτήσεων, οι οποίες ανήλθαν σε 1721 πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου του 2016 και οι αιτητές έχουν ενημερωθεί σχετικά.

                    8. Τέλος, να σημειώσω ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων από την 1.8.2016 που άρχισε να εφαρμόζεται ο Νόμος περί της Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων                    Κοινωνικών Εισφορών του 2016 είναι πλήρως έτοιμες και αποδέχονται αιτήσεις οφειλετών που μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 3605 και όπως ανάφερα πιο πάνω ήδη                    για 1329 ο Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε την αναστολή ποινικών διώξεων ή/και των φυλακιστηρίων ή/και των κατασχετηρίων ενταλμάτων.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων