Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.031

Απάντηση ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2016 του Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμπορίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.031, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

Σημείωση: Η απάντηση του υπουργού είναι εμπιστευτική.

Απάντηση ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2016 του Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Θεοδόση Α. Τσιόλα στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.031, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σε συνέχεια της επιστολής σας με αρ. φακ. Ερ. 23.06.011.01.031 και ημερ. 4.8.2016 προς τους Γενικούς Διευθυντές Υπουργείων, σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή κ. Θεοπέμπτου, σας διαβιβάζω Πίνακα στον οποίο παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός ημερών, ανά έτος, που απουσίαζαν οι Γενικοί Διευθυντές Υπουργείων στο εξωτερικό, στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων τους, για υπηρεσιακούς λόγους για τα έτη 2013, 2014 και 2015.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ, ΑΝΑ ΕΤΟΣ, ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013, 2014 ΚΑΙ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 2013 2014 2015 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 18 34 29 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 4 12 12 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 0 0 7 
ΑΜΥΝΑΣ 10 0 14 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 11 18 18 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 65 34 48 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 25 59 68 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 38 22 19 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 10 12 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 32 41 35 
ΥΓΕΙΑΣ 2 0 3

 

Απάντηση ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2016 του Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Θεοδόση Α. Τσιόλα στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.031, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σε συνέχεια της προηγούμενης σχετικής ταυτάριθμης επιστολής μας, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2016, σας πληροφορώ ότι εκ παραδρομής δεν έχουν αναφερθεί όλα τα στοιχεία που αφορούν το συνολικό αριθμό των ημερών ανά έτος, που ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας απουσίαζε για εργασιακούς λόγους στο εξωτερικό, για τα τελευταία τρία χρόνια.

Ως εκ τούτου παρακαλώ όπως ληφθούν υπόψη τα πιο κάτω πλήρη στοιχεία:

α. Για το 2013, 10 εργάσιμες ημέρες.

β. Για το 2014, 14 εργάσιμες ημέρες.

γ. Για το 2015, 15 εργάσιμες ημέρες.

δ. Για το πρώτο εξάμηνο του 2016 (μέχρι 30/6/16), 13 εργάσιμες ημέρες.»

 

 

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων