Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.030

Απάντηση ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2016 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.030, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Θέμα: Οδηγία 2014/60/EE

Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω Ερώτηση και να σας πληροφορήσω ότι για μεταφορά της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ, σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους, στο εθνικό δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ετοίμασε σχετικό προσχέδιο νομοσχεδίου το οποίο μετά τη διεξαγωγή νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία του Κράτους, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 24/08/2016 και κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για ψήφιση του σε Νόμο, στις 25/08/2016.

2. Σημειώνεται συναφώς ότι ενόσω η διαδικασία ενσωμάτωσης της εν λόγω Οδηγίας βρισκόταν σε εξέλιξη, το Τμήμα Αρχαιοτήτων προχώρησε στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Οδηγία και συγκεκριμένα στην υποχρέωση όπως οι κεντρικές αρχές χρησιμοποιούν το Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (Internal Market Information Systems-IMI) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τη διοικητική συνεργασία, διαβούλευση και ανταλλαγή πληροφοριών για έναρξη διαδικασιών για την επιστροφή πολιτιστικών αντικειμένων. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια η Κύπρος τήρησε όλα τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για εντοπισμό των αρμοδίων αρχών που θα καταχωρίζονταν στο σύστημα ΙΜΙ, την καταχώρηση τους στο σύστημα ΙΜΙ, καθώς και την εκπαίδευση των χρηστών που δηλώθηκαν από τις πιο πάνω αρχές.

3. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις απαιτηθούν.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων