Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.017

Απάντηση ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2016 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.017, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Διαγωνισμός Γενικού Λογιστηρίου με τίτλο “Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια διαφόρων ειδών ξυλείας και γυψοσανίδων

Αναφέρομαι στην επιστολή της Γενικής Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομηνία 29.7.2016, σε σχέση με την πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή κ. Θεοπέμπτου, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Το Τμήμα Δασών είναι η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του Νόμου που προνοεί για τον Έλεγχο της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας (Ν. 139(Ι)/2013), καθώς και για την εφαρμογή των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή, οποιοδήποτε πρόσωπο εμπορεύεται ξυλεία και προϊόντα ξυλείας πρέπει να κατέχει σχετική Άδεια Εμπορίας, η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Δασών.

Όσον αφορά τον Διαγωνισμό με τίτλο “Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια διαφόρων ειδών ξυλείας και γυψοσανίδων” που προκηρύχθηκε από το Γενικό Λογιστήριο, κατά την ετοιμασία των όρων της Συμφωνίας Πλαίσιο έχουν γίνει διαβουλεύσεις με τους Αγοραστές και τα αρμόδια Τμήματα και έχουν ληφθεί υπόψη οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT). Στη Συμφωνία Πλαίσιο έχουν περιληφθεί συγκεκριμένες απαιτήσεις που διασφαλίζουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

 Πιστοποιητικά από διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα πιστοποίησης FSC, PEFC.

 Ότι η ξυλεία προέρχεται από αειφορικά διαχειριζόμενα δάση.

 Ότι η ξυλεία έχει υλοτομηθεί και εμπορευθεί νόμιμα.

 Ότι ο προμηθευτής εφαρμόζει τις πρόνοιες του Κανονισμού Ε.Ε. αριθμός 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά.

Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων