Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.016

Απάντηση ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2016 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.016, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην επιστολή της Γενικής Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομηνία 29.8.2016, σε σχέση με την ερώτηση του βουλευτή κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και σας πληροφορώ τα πιο κάτω:

Μεταξύ των ημερομηνιών 30/01/1987-30/07/1987 έγινε εισαγωγή μετασχηματιστών, που περιείχαν συνολικά περίπου 160 τόνους βιομηχανικού λαδιού (με την επωνυμία Ασκαρέλ), από την εταιρεία Epiphaniou Scrap Metals LTD με σκοπό την αποσυναρμολόγηση και εκποίηση τους. Κατά την αποσυναρμολόγηση των μετασχηματιστών από την εν λόγω εταιρεία χύθηκαν 6-10 τόνοι Askarel έξω από τον περιφραγμένο χώρο της εταιρίας Epifaniou Scrap Metals LTD στη βιομηχανική περιοχή Κάτω Πολεμιδιών και περίπου 100-120 τόνοι Askarel στην είσοδο του γειτονικού λατομείου χαβάρας.

Το Σεπτέμβριο του 1987 συστάθηκε Τεχνική Επιτροπή διαχείρισης της υπόθεσης Askarel με πρόεδρο τον τότε διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης Δρ Γ. Κωνσταντίνου. Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης σε συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) ανάλαβαν την κατασκευή δύο στεγανών δεξαμενών, στις οποίες ενταφιάστηκαν τα ρυπασμένα εδάφη και ακολούθως έγινε περίφραξη της περιοχής. Η ποσότητα ρυπασμένων εδαφών στις δύο δεξαμενές υπολογίζεται σε 30.000 κυβικά μέτρα. Για την παρακολούθηση της περιοχής ενταφιασμού του Ασκαρέλ συστάθηκε στη συνέχεια αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης στην οποία συμμετέχουν το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (ΤΓΕ), το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ), το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και οι Κοινοτικές Αρχές (Δήμος Πολεμιδιών).

Το Τμήμα Γεωλογικής επισκόπησης προχώρησε στην εκπόνηση μελέτης με αγορά υπηρεσιών και τον Μάιο του 2003 ολοκληρώθηκε η έκθεση αξιολόγησης της εταιρείας SWECO για την εν λόγω περιοχή ενταφιασμού. Στα συμπεράσματα της έκθεσης αναφέρεται ότι δεν υπάρχει διαρροή PCBs από τις δεξαμενές ταφής του Askarel καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η έρευνα και τα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση του προβλήματος ήταν επιτυχημένα.

Με απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης καταρτίστηκε δίκτυο δειγματοληψίας το οποίο περιλαμβάνει δειγματοληψία από 5 σημεία υπόγειου νερού και 5 σημεία επιφανειακού εδάφους, των οποίων τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής καταδεικνύουν ότι η κατάσταση παραμένει σταθερή. Η περιοχή ενταφιασμού είναι περιφραγμένη, με κατάλληλη σήμανση και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος αποσταθεροποίησης των ενταφιασμένων εδαφών.

Τα αρμόδια Τμήματα δεν έχουν εξετάσει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης των ρυπασμένων εδαφών ή το ενδεχόμενο αφαίρεσης του ρυπασμένου εδάφους και διαχείρισης τους σε κατάλληλη εγκατάσταση στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Σε κάθε περίπτωση, εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε νέες εξελίξεις για το θέμα, το Υπουργείο θα ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας εκφράσω τους θερμούς μου χαιρετισμούς και να σας διαβεβαιώσω ότι θα βρίσκομαι πάντα στη διάθεσή σας.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων