Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.005

Απάντηση ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2016 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνίας και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.005, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. φακ. Ερ. 23.06.011.01.005, ημερομηνίας 29.7.16, σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

1. Για σκοπούς εφαρμογής των περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα Αποβλήτων Πλοίων και Κατάλοιπων Φορτίων Κανονισμών (ΚΔΠ 771/2003), Αρμόδια Αρχή [σύμφωνα με το άρθρο 4.2 του Νόμου 57/1989 όπως τροποποιήθηκε από τον τροποποιητικό Νόμο 38(ΙΙΙ) του 2003] είναι:

α) ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναφορικά με τα λιμάνια,

 • β) ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για τα αλιευτικά καταφύγια και
 • γ) ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τις μαρίνες.

  2. Όσον αφορά το θέμα των σκουπιδιών στα λιμάνια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο Λιμάνι Λεμεσού υπάρχει αδειοδοτημένος συλλέκτης διά θαλάσσης, ο οποίος εξυπηρετεί τα πλοία του αγκυροβολίου καθημερινά. Στα πλοία εντός του Λιμένα υπάρχει πρόνοια για τοποθέτηση των σκουπιδιών τους σε μεγάλους μεταλλικούς συλλέκτες (skip). Παρόμοιες ρυθμίσεις υπάρχουν για τα λιμάνια Λάρνακας και Βασιλικού. Όλα τα σκουπίδια μερίμνει της Αρχής Λιμένων που είναι αδειοδοτημένη σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους παραδίδονται στους χώρους επεξεργασίας αστικών αποβλήτων.

  Στα μικρότερα Λιμάνια υπάρχουν επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, στους οποίους οι χρήστες των σκαφών τοποθετούν τα απορρίμματά τους και στη συνέχεια γίνεται συλλογή από τις Τοπικές Αρχές.

  Σχετικά με το θέμα των λυμάτων, στην Πάφο υπάρχει σύστημα, όπου τα λύματα παραδίδονται απευθείας μέσω συστήματος σωληνώσεων που ετοίμασε η Αρχή Λιμένων Κύπρου, στο σύστημα του ΣΑΠΑ (Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου). Στη Λεμεσό, Λάρνακα και Βασιλικό, τουλάχιστον όσον αφορά τα μεγάλα σκάφη, παράδοση λυμάτων γίνεται σε βυτιοφόρα, σε συνεννόηση με τους αδειούχους διαχειριστές αποβλήτων.

  4. Στην Λεμεσό υπάρχει η δυνατότητα περισυλλογής λυμάτων διά θαλάσσης από την αδειοδοτημένη εταιρεία περισυλλογής πετρελαιοειδών καταλοίπων. Τα λύματα που περισυλλέγονται με τον τρόπο αυτό, παραδίδονται σε αδειούχα βυτιοφόρα για τα περαιτέρω. Λόγω της υποχρέωσης των μεγάλων σκαφών να δηλώνουν την ποσότητα λυμάτων (και άλλων αποβλήτων) πριν τον ελλιμενισμό τους, η όλη διαδικασία είναι πλήρως ελεγχόμενη. Οι ποσότητες δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες, αφού τα σκάφη σύμφωνα και με τις πρόνοιες της διεθνούς σύμβασης MARPOL, έχουν τη δυνατότητα απόρριψης ανεπεξέργαστων λυμάτων πέραν των 12 ΝΜ από την πλησιέστερη ακτή.

  5. Στο λιμάνι Λατσιού και στο παλιό λιμάνι Λεμεσού, η παράδοση από τα μικρά σκάφη γίνεται και πάλι σε συνεννόηση μεταξύ ιδιοκτητών και βυτιοφόρων. Η διαδικασία αυτή παρουσιάζει αδυναμίες, κυρίως από πλευράς ελέγχου, αφού πέραν των Ακτοπλοϊκών Επιβατικών σκαφών, που διά νόμου διαθέτουν δεξαμενές κατακράτησης και τηρούν βιβλίο γέφυρας με σχετικές εγγραφές για παραδόσεις, για τα υπόλοιπα δεν υπάρχουν πρόνοιες.

  6. Στο παλιό λιμάνι Λεμεσού, θα δημιουργηθεί σύντομα υποδομή παράδοσης κατευθείαν στο τοπικό αποχετευτικό σύστημα, παρόμοια με αυτήν του λιμανιού Πάφου. Στο λιμάνι Λατσιού, λόγω απουσίας αποχετευτικού συστήματος, διερευνώνται εναλλακτικές λύσεις σε αντικατάσταση του συστήματος των βυτιοφόρων στο οποίο ο έλεγχος δεν δύναται να είναι απόλυτος.

  7. Όσον αφορά τα Ακτοπλοϊκά Επιβατηγά Σκάφη, είναι υποχρέωση των ιδιοκτητών να παραδίδουν τα λύματα των σκαφών τους (ΚΔΠ 278/2012, Άρθρο 16.1.2) και όλα διαθέτουν δεξαμενές κατακράτησης. Κατά την επιθεώρηση ανανέωσης του Πιστοποιητικού Ασφαλείας, ο κυβερνήτης του σκάφους συμπληρώνει και υπογράφει σχετικό έντυπο δίδοντας όλα τα στοιχεία σχετικά με την παράδοση των λυμάτων, των πετρελαιοειδών καταλοίπων καθώς και των σκυβάλων, δηλαδή του χώρου παράδοσης και της εταιρείας/ατόμου που τα παραλαμβάνει. Αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται ανεξάρτητα του αριθμού επιβατών που δικαιούται να μεταφέρει το σκάφος. Η συντριπτική πλειοψηφία των σκαφών αυτών ελλιμενίζεται σε Λιμάνια (Παλαιό Λιμάνι Λεμεσού, Λατσί, Πάφος), αλιευτικά καταφύγια (Αγία Νάπα) και Μαρίνες (Μαρίνα Λάρνακας).

  8. Μικρός αριθμός σκαφών τα οποία χρησιμοποιούν σημεία αναχώρησης και άφιξης εκτός από αυτό του ελλιμενισμού τους, κατά την ημέρα της παράδοσης των λυμάτων προσέρχονται στο προκαθορισμένο από την Αρμόδια Αρχή σημείο παράδοσής τους (ιδιαίτερα στα αλιευτικά καταφύγια Αγίας Νάπας και Πρωταρά).

  9. Συγκεκριμένο σκάφος που λόγω του μεγέθους του δεν μπορούσε να προσεγγίσει τα σημεία υποδοχής στα αλιευτικά καταφύγια της περιοχής Αγίας Νάπας και Πρωταρά όπου δραστηριοποιείται, έπειτα από ενέργειες του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, διευθετήθηκε όπως παραλαμβάνονται τα λύματα από τον Ανάδοχο της Αρμόδιας Αρχής στα Αλιευτικά καταφύγια της περιοχής.

                     10. Τα Ακτοπλοϊκά Επιβατηγά σκάφη υπόκεινται σε έκτακτες επιθεωρήσεις όπου μεταξύ άλλων γίνεται έλεγχος των συστημάτων αποθήκευσης και παράδοσης των                     λυμάτων και των πετρελαιοειδών καταλοίπων καθώς και αν ενημερώνονται τα ημερολόγιά τους. Σε 5 διαφορετικές περιπτώσεις, όπου διαπιστώθηκε παραβίαση των                     κανονισμών σε σχέση με τη διαχείριση των λυμάτων, ξεκίνησε η διαδικασία για επιβολή διοικητικού προστίμου.»

   

   
       

      

       © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων