Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.002

Απάντηση ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2016 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.002, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση που έχει διαβιβαστεί στο Υπουργείο Οικονομικών με την επιστολή σας με αριθμό Φακ. Ερ. 23.06.011.01.002 και λήφθηκε στις 28 Ιουλίου 2016 και παρατίθεται πιο κάτω το ετήσιο κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου του Υπουργείου Οικονομικών τα τελευταία τρία χρόνια.

ΕΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (€) (Περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ) ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (€)

(Περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ)

2015 926.407 50.242
2014 1.157.400 45.074
2013 1.216.700 58.551

Σημειώνεται ότι, στα πιο πάνω συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα κόστη για τα υπόλοιπα κυβερνητικά κτίρια που βρίσκονται στο σύμπλεγμα του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΔΥ, Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, Γενική Διεύθυνση ΕΠΣΑ κ.λπ.), καθότι χρεώνονται σε ενιαίους λογαριασμούς. Για πληρέστερη ενημέρωσή σας αναφέρεται ότι το εμβαδόν αυτών των κτιρίων είναι το 23% του συνολικού εμβαδού όλων των κτιρίων που βρίσκονται στο χώρο του Υπουργείου.»

Απάντηση ημερομηνίας 21  Σεπτεμβρίου 2016 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.002, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην επιστολή της Γενικής Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων με αρ. Ερ. 23.06.011.01.002 και ημερομηνία 26.07.2016 σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

1. Για σκοπούς εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από την Κυβέρνηση, ετοιμάστηκε έκθεση που αφορά τους ετήσιους στόχους εξοικονόμησης, τα μέτρα που θα ληφθούν μέχρι το 2020 και τους τρόπους χρηματοδότησης των μέτρων αυτών. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ριζικές ανακαινίσεις που θα αναβαθμίσουν ένα κτίριο σε κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, ριζικές ανακαινίσεις που θα αναβαθμίσουν ένα κτίριο ώστε να πληροί τις εθνικές απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης, μεμονωμένα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και μέτρα βελτίωσης της συμπεριφοράς των χρηστών για ορθολογική χρήση της ενέργειας. Η έκθεση ετοιμάστηκε στα πλαίσια του άρθρου 5 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και του άρθρου 14 των περί Ενεργειακής Απόδοσης Νόμων του 2009 έως 2015 και κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την πρακτική εφαρμογή του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από την Κυβέρνηση, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 80.534 και ημερομηνία 13/04/2016, έχει συσταθεί Επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους του Τμήματος Δημοσίων Έργων (Συντονιστής), του ΥΕΕΒΤ, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Εκτός από Συντονιστής, το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενεργεί και ως φορέας υλοποίησης για την αξιοποίηση του ποσού των 20 εκ. ευρώ που έχουν εξασφαλιστεί από τα Ευρωπαϊκά και Διαρθρωτικά Ταμεία της περιόδου 2014-2020 με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων.

2. Μέχρι σήμερα η Επιτροπή έχει καταρτίσει κριτήρια επιλογής και βάσει αυτών, έχει εισηγηθεί την έναρξη έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε 12 κυβερνητικά κτίρια και πρόθεση της Επιτροπής είναι να εξεταστούν οι ανάγκες ενεργειακής αναβάθμισης όλων των κτιρίων που χρησιμοποιούνται από την Κυβέρνηση με εμβαδόν άνω των 250 τ.μ. (συμπεριλαμβανομένων και των υπό αναφορά κτιρίων) καθώς επίσης να προωθηθούν έργα ενεργειακής αναβάθμισης και σε άλλα δημόσια κτίρια μέχρι το 2020.

3. Αναφορικά με το ύφος του ετήσιου κόστους κατανάλωσης στο οποίο αναφέρεται η ερώτηση του Βουλευτή κ. Χ. Θεοπέμπτου και αφορά στα κτίρια του Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αυτό θα πρέπει να απαντηθεί από τους αρμόδιους Υπουργούς στους οποίους έχει σταλεί η επιστολή σας με αρ. ερ. 23.06.011.01.002 ημερ. 26/7/2016.»

Απάντηση ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2016 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.002, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας ενημερώνω για τα ακόλουθα:

1. Το ύψος του συνολικού κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος τα τελευταία τρία χρόνια (2013-15) στα Κεντρικά Κτήρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ήταν €584,774.96.

2. Το ύψος του συνολικού κόστους κατανάλωσης πετρελαίου τα τελευταία τρία χρόνια (2013-15) στα Κεντρικά Κτήρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ήταν €38,880.69.

3. Επισυνάπτονται αναλυτικές καταστάσεις ετήσιου κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και ετήσιου κόστους κατανάλωσης πετρελαίου για τα τελευταία τρία χρόνια στα Κεντρικά Κτήρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων