Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.05.418

Απάντηση ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2016 του Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμπορίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.418, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Η απάντηση στα ερωτήματα που εγείρει στην επιστολή της η Γενική Διευθύντρια της Βουλής των Αντιπροσώπων, με αρ. φακ.: Ερ. 23.06.010.05.418 και ημερ. 03/04/2016, από το αρμόδιο Τμήμα, δηλαδή τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας είναι η ακόλουθη:

2. Τα κοινοτικά Ιατρεία των Συνοικισμών Αγίων Αναργύρων Α΄ και Β΄ καλύπτονταν μία φορά την εβδομάδα το καθένα από την Ιατρική Ομάδα του Κέντρου Υγείας του Συνοικισμού στις Κόκκινες.

3. Σημειώνεται ότι, το Πάσχα του 2013 το Ιατρείο στους Αγίους Ανάργυρους Β΄ είχε καταστραφεί ολοσχερώς από πυρκαγιά που έθεσαν κακόβουλα νεαροί του Συνοικισμού. Η κοινότητα δεν μπόρεσε να βρει κατάλληλο χώρο για Ιατρείο και ως εκ τούτου οι ασθενείς του Συνοικισμού Άγιοι Ανάργυροι Β΄, εξυπηρετούνται από την Ιατρική Ομάδα που επισκέπτεται το Συνοικισμό Άγιοι Ανάργυροι Α΄ μια φορά την εβδομάδα (κάθε Τετάρτη) ή δύναται να μεταβούν στο Κέντρο Υγείας Κόκκινων, όπου μπορεί να τους παρασχεθεί ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθημερινά.

4. Όσον αφορά το ερώτημα κατά πόσο τα καταστήματα του εμπορικού κέντρου Αγίων Αναργύρων έχουν παραχωρηθεί και σε ποιους, αυτό είναι θέμα το οποίο δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας αλλά του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ως το καθ ύλην αρμόδιο τμήμα.

5. Σε κάθε περίπτωση η επαναλειτουργία του Ιατρείου, θα καταστεί δυνατή μόλις εξασφαλιστεί κατάλληλος χώρος από την Τοπική Αρχή.

6. Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων παραμένω στη διάθεσή σας.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων