Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.05.397

Απάντηση ημερομηνίας 6 Μαΐου 2016 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.397, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. Ερ: 23.06.010.05.397 και ημερ. 23/3/2016 σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την κοινοτική Οδηγία ΦΠΑ (Οδηγία 2006/112/ΕΚ), τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να επιβάλλουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III της εν λόγω οδηγίας.

Οι συναλλαγές που σχετίζονται με την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, και περιλαμβάνονται στο εν λόγω Παράρτημα, είναι οι ακόλουθες:

α) τρόφιμα που προορίζονται για κατανάλωση από ζώα, ζώντα ζώα, σπόροι, φυτά,

β) παραδόσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών που προορίζονται κανονικά να χρησιμοποιηθούν στην αγροτική παραγωγή, με εξαίρεση τα κεφαλαιουχικά αγαθά, όπως κτίρια και μηχανήματα.

Με βάση τις πιο πάνω διατάξεις επιβάλλεται ΦΠΑ με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, στα λιπάσματα, εντομοκτόνα και παρόμοια προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην αγροτική παραγωγή, παραδόσεις ζωοτροφών, και προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως συμπληρώματα στις ζωοτροφές, παραδόσεις σπόρων και άλλων ειδών που χρησιμοποιούνται στον πολλαπλασιασμό των φυτών, παράδοση εμβολίων για την κτηνιατρική.

Παρόλο που με βάση το κεκτημένο παρέχεται η ευχέρεια όπως οι υπηρεσίες ελαιοτριβείου ενταχθούν στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, εφόσον είναι υπηρεσίες που προορίζονται όπως χρησιμοποιούνται στην αγροτική παραγωγή, επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες ελαιοτριβείων χρησιμοποιούνται και από ιδιώτες και όχι μόνο από αγρότες ή επιχειρήσεις και συνεπώς η επιβολή τόσο κανονικού όσο και μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, θα δημιουργήσει πολυπλοκότητα στην εφαρμογή του ΦΠΑ από τα ελαιοτριβεία και στην ορθή απόδοση του ΦΠΑ.

Ως εκ τούτου το αίτημα όπως περιληφθούν στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ οι υπηρεσίες ελαιοτριβείου δεν δύναται να ικανοποιηθεί, καθότι:

 λόγω της διάκρισης που απαιτείται να γίνει σε κάθε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο για την επιβολή τόσο κανονικού όσο και μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, προκύπτει μεγάλο διοικητικό κόστος και άχθος στην εφαρμογή και παρακολούθησή του,

 οι αγρότες είναι ενταγμένοι σε ένα ειδικό καθεστώς, σε σχέση με το πλαίσιο εφαρμογής του ΦΠΑ, και δικαιούνται επιστροφή ΦΠΑ 5% πάνω στις εκάστοτε πωλήσεις τους, και

 οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν υπηρεσίες ελαιοτριβείων στις οποίες επιβάλλεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ, μπορούν να διεκδικήσουν το φόρο εισροών στα πλαίσια των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

Παραμένω στη διάθεσή σας σε περίπτωση που χρειασθείτε πρόσθετες πληροφορίες.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων