Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.05.396

Απάντηση ημερομηνίας 20 Απριλίου 2016 του Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμπορίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.396, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. φακ. Ερ. 23.06.010.05.396, ημερομηνίας 23/3/2016, σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα εξής:

1. Ο Έκτος Πίνακας των περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών του 2000 έως 2013, περιλαμβάνει κατάλογο χρόνιων παθήσεων. Οι πάσχοντες από τις εν λόγω ασθένειες που υπερβαίνουν τα εισοδηματικά κριτήρια για έκδοση ταυτότητας Νοσηλείας, δικαιούνται συγκεκριμένες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της ασθένειας τους. Διευκρινίζεται ότι το κριτήριο για συμπερίληψη κάποιας χρόνιας ασθένειας στον Έκτο Πίνακα, αποτελεί το ψηλό κόστος αντιμετώπισης/θεραπείας το οποίο μπορεί να είναι δυσβάσταχτο ή καταστροφικό, ακόμα και για οικογένειες με μεσαία και ψηλά εισοδήματα.

2. Κατά την τελευταία τροποποίηση του Έκτου Πίνακα η οποία ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2013 (Κ.Δ.Π. 143/2013), το Υπουργείο Υγείας εξέτασε την αναγκαιότητα συμπερίληψης της καρδιοπάθειας στον Πίνακα. Ωστόσο, η απόφαση ήταν αρνητική αφού το κόστος αντιμετώπισης της ασθένειας δεν φάνηκε να είναι πάρα πολύ ψηλό.

3. Η τροποποίηση του Έκτου Πίνακα των περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών, δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας, αλλά ούτε υπάρχει πρόθεση επανεξέτασης της συμπερίληψης των καρδιοπαθειών στον Έκτο Πίνακα.

4. Αναφορικά με την μελλοντική αντιμετώπιση του θέματος αυτή θα πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτηση με τις αναμενόμενες εξελίξεις στον τομέα της ασφάλισης υγείας και συγκεκριμένα τις εξελίξεις που αφορούν υλοποίηση του Γενικού Συστήματος Υγείας.

                   5. Ενόψει των πιο πάνω, δεν θα πρέπει να αναμένεται άμεση τροποποίηση του Έκτου Πίνακα, ενώ οποιοσδήποτε επαναπροσδιορισμός των δικαιωμάτων των                   καρδιοπαθών θα γίνει σε συνάρτηση με την εξέλιξη της υλοποίησης του Γενικού Συστήματος Υγείας.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων