Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.05.395

Απάντηση ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2016 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.395, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην επιστολή της Γενικής Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων ημερομηνίας 23/03/16 με την οποία διαβιβάστηκε η πιο πάνω Ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

Το καλοκαίρι του 2011, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σε συντονισμό με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και στα πλαίσια του Συμβουλίου Ασφάλειας Τροφίμων, προέβησαν σε δειγματοληψίες σε επιχειρήσεις/εγκαταστάσεις παραγωγής γιαουρτιών, προκειμένου να εξακριβώσουν κατά πόσον στην παραγωγή γιαουρτιού γίνεται χρήση του Συντηρητικού Ε235 (Ναταμικύνη). Τα εργαστηριακά αποτελέσματα των δειγμάτων έχουν δείξει πως το συγκεκριμένο συντηρητικό είχε χρησιμοποιηθεί από επιχειρήσεις παρασκευής γιαουρτιού, με αποτέλεσμα οι Υγειονομικές Υπηρεσίες ως αρμόδιες για τα πρόσθετα/συντηρητικά των τροφίμων, να επιβάλουν μέτρα.

Στα πλαίσια του Συμβουλίου Ασφάλειας Τροφίμων, προς αποτροπή της χρήσης του συγκεκριμένου συντηρητικού, αποφασίσθηκε (α) η συνεργασία και συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών προκειμένου να ενημερωθούν οι παρασκευαστές γιαουρτιού για την απαγόρευση του εν λόγω συντηρητικού και (β) ο έλεγχος των πρώτων υλών σε επίπεδο παραγωγής από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για σκοπούς αποτροπής αλλά και εντοπισμού περιπτώσεων χρήσης του συντηρητικού στο γιαούρτι.

Με την ευκαιρία αυτή σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»

Απάντηση ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2016 του Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμπορίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.395, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Η απάντηση στα ερωτήματα που εγείρετε στην επιστολή σας με αρ. ερ. 23.06.010.05.395 και ημερ. 23/03/16, από το αρμόδιο τμήμα, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας είναι η ακόλουθη:

1. Το θέμα της ύπαρξης Ναταμυκίνης στα γιαούρτια απασχόλησε τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες για πρώτη φορά περί το τέλος Ιουνίου αρχές Ιουλίου του 2011. Κατά την εν λόγω περίοδο και συγκεκριμένα στις 08/07/2011 οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προέβησαν σε περιορισμένο αριθμό δειγμάτων (4 δείγματα) κυρίως στραγγιστών γιαουρτιών που κυκλοφορούσαν στην αγορά και αφορούσαν μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες. Από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων επιβεβαιώθηκε ότι γινόταν χρήση της Ναταμυκίνης και ως εκ τούτου στη συνέχεια το θέμα τέθηκε και συζητήθηκε στο Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων. Κατά τη συζήτηση, αποφασίστηκε η άμεση διερεύνηση του σε συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών ήτοι των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Γενικού Χημείου του Κράτους.

2. Οι δειγματοληψίες γιαουρτιών για τη Ναταμυκίνη επικεντρώθηκαν στις μεγάλες βιομηχανίες και κατά την περίοδο Αυγούστου 2011, λήφθηκαν άλλα 4 δείγματα από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και πάλι από μεγάλες βιομηχανίες. Συνολικά κατά το 2011 λήφθηκαν 8 δείγματα και τα 5 βρέθηκαν θετικά. Αξιολογώντας τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στα προαναφερθέντα δείγματα σε νέα συνεδρία του ΣΑΤ, αποφασίστηκε να ληφθούν περισσότερα δείγματα και αν ήταν δυνατό να καλυφθούν όλες οι βιομηχανίες παρασκευής γιαουρτιού (μεγάλες και μικρές), το κόστος δε να επιμεριστούν όλες οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.

3. Στη συνέχεια, σε συνεργασία πάντοτε των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, προγραμματίστηκε και διενεργήθηκε ευρύτερη δειγματοληψία με στόχο να καλυφθούν τόσο όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις καθώς επίσης και οι μικροί παραγωγοί. Το πρόγραμμα των δειγματοληψιών υλοποιήθηκε από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες από τον Ιανουάριο μέχρι και το Μάιο του 2012. Συνολικά υποβλήθηκαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους άλλα 46 δείγματα τα οποία αναλύθηκαν και αυτά με υπεργολαβία σε διαπιστευμένο εργαστήριο αναφοράς στη Σλοβακία με κόστος γύρω στα €100 το καθένα.

4. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων από τα 54 δείγματα που λήφθηκαν συνολικά, στα 15 δείγματα εντοπίστηκαν υπολείμματα Ναταμυκίνης, σε όλες δε αυτές τις περιπτώσεις, οι Υπηρεσίες μας έχουν προβεί στη λήψη μέτρων επιβολής εναντίον των υπευθύνων των επιχειρήσεων (ποινική δίωξη, διοικητικό πρόστιμο, ανακοινώσεις στον ημερήσιο τύπο κ.λπ.).

5. Ενόψει του γεγονότος ότι το Υπουργείο Οικονομικών είχε προβεί έκτοτε σε περικοπές ή και μειώσεις των σχετικών κονδυλίων, σε όλες τις Υπηρεσίες ένεκα της οικονομικής κρίσης που είχε εκδηλωθεί κατά την ίδια περίοδο, στο Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων κατά την τελευταία συνεδρίαση του στις 25/07/2012, αφού αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα όλων των δειγματοληψιών συμπεριλαμβανομένων και των επαναληπτικών από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι υπήρξε συμμόρφωση, συμφωνήθηκε όπως:

(α) οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες λόγω αρμοδιότητας, αναλάβουν να ενημερώσουν όλους τους παρασκευαστές γιαουρτιών να προβαίνουν οι ίδιοι σε αυτοελέγχους και να αποδεικνύουν στην αρμόδια Αρχή ότι τα προϊόντα τους είναι συμμορφούμενα προς τη σχετική Νομοθεσία και

(β) κατά τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στις εγκαταστάσεις παραγωγής γιαουρτιού, οι Λειτουργοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να ελέγχουν τόσο τα είδη όσο και τις ποσότητες των πρώτων υλών, που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία, σε περίπτωση δε που εντοπιστεί οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη ύλη ή ουσία να λαμβάνονται εναντίον των υπευθύνων όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή

χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων, παραμένω στη διάθεση σας.»

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων