Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.05.376

Απάντηση ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2016 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.376, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφορικά με την πιο πάνω ερώτηση, και σχετικά με την επιστολή της Γενικής Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου 2016, σας παραθέτω τα ακόλουθα:

Το Τμήμα Γεωργίας είχε αναλάβει την πρωτοβουλία για ετοιμασία ολοκληρωμένης Νομοθεσίας που να διέπει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΞΥΔΙΟΥ. Κατόπιν διαβουλεύσεων με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας αλλά και δημόσιας διαβούλευσης, είχε ετοιμαστεί το τελικό προσχέδιο της σχετικής Νομοθεσίας, το οποίο απεστάλη στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, στις 26 Νοεμβρίου 2014.

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, με επιστολή της προς τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στις 30 Μαρτίου 2015, εισηγήθηκε, όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο, να περιληφθεί η νέα Νομοθεσία κάτω από τον Περί Τροφίμων Νόμο, υπό τη μορφή Κανονισμών.

Ακολούθως πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μεταξύ του Τμήματος Γεωργίας και των Υγειονομικών Υπηρεσιών και συμφωνήθηκε όπως γίνει δεκτή η εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, ως αρμόδια αρχή τέθηκαν οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και οι οποίες ανέλαβαν να διαμορφώσουν τους προτεινόμενους Κανονισμούς για να συμπεριληφθούν στον Περί Τροφίμων Νόμο.

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων