Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.05.369

Απάντηση ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2016 του Υπουργού Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.369, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Το θέμα φημολογίας περί “ψεκασμών από πλευράς Ηνωμένου Βασιλείου που αφορά την ερώτηση του Έντιμου Βουλευτή Αμμοχώστου κ. Χατζηγιάννη στερείται σοβαρότητας. Καθηγητές Πανεπιστημίου που ρωτήθηκαν από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης εξήγησαν ότι οι άσπρες λωρίδες που παρουσιάζονται πίσω από εν πτήσει αεροπλάνα απεικονίζουν τον βαθμό της υγρασίας κατά τις συγκεκριμένες πτήσεις. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται σε όλες τις χώρες από πτήσεις συγκεκριμένου ύψους.

Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν πρόκειται να υποβάλει ερώτηση στις Βρετανικές Αρχές γιατί θέλει να διαφυλάξει την σοβαρότητα του.

Αν υπάρξει επιστημονική έρευνα που να αποδεικνύει το αντίθετο ας παρουσιαστεί και τότε θα πράξουμε ανάλογα.»

Απάντηση ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2016 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.369, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην ερώτηση του βουλευτή κ. Κ. Χατζηγιάννη με Αρ. 23.06.010.05.369 και σας πληροφορώ ότι το σκέλος της ερώτησης που αφορά το ενδεχόμενο διαβήματος προς τις βρετανικές βάσεις έχει απαντηθεί από τον Υπουργό Εξωτερικών με επιστολή του ημερομηνίας 8/3/2016. Επιπρόσθετα πληροφορείστε ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος, μετά από οδηγίες μου, είχε διαβουλεύσεις με όλες τις αρμόδιες αρχές του Κράτους που θα μπορούσαν να έχουν γνώση επί του αντικειμένου.

2. Αφού οι πιο πάνω φορείς μελέτησαν όλα τα δεδομένα με πληροφόρησαν τα πιο κάτω:

Διαφαίνεται ότι τα ίχνη συμπύκνωσης προέρχονται από τη συμπύκνωση των αερίων εξάτμισης των κινητήρων των αεροσκαφών. Εξερχόμενα τα καυσαέρια από τους κινητήρες στο περιβάλλον, υπό μορφή ατμού, αυτά ψύχονται δημιουργώντας παγοκρυστάλλους, οι οποίοι δημιουργούν τα νεφικά ίχνη. Δύναται όμως να προκληθούν και από τις αλλαγές της ασκούμενης πίεσης του αέρα, λόγω ταχύτητας, στις λεγόμενες δίνες ακροπτερυγίων, στην επιφάνεια των πτερυγίων και στην υγρασία του αέρα, όπου στην περίπτωση αυτή, τα ίχνη συμπύκνωσης παρατηρούνται στις άκρες των πτερυγίων και όχι πίσω από τους κινητήρες.

 Συνηθέστερα, καθώς τα εξερχόμενα αέρια του αεροσκάφους έχουν υψηλή θερμοκρασία, προκειμένου να δημιουργηθεί νεφικό ίχνος, θα πρέπει η θερμοκρασία του αέρα να είναι πολύ χαμηλή. Αν ο αέρας είναι υγρός, τα ίχνη αυτά δημιουργούνται σε υψηλότερες θερμοκρασίες και επομένως σε χαμηλότερο ύψος πτήσης.

Δε διαπιστώθηκαν βάσιμα αποδεικτικά στοιχεία που να συνδέουν τα ίχνη συμπύκνωσης που παρατηρούνται στην ατμόσφαιρα με οποιεσδήποτε άλλες αιτίες ή/ και φαινόμενα πέραν των πιο πάνω.

3. Επιπρόσθετα, πληροφορείστε ότι στα πλαίσια της ανάγκης για διερεύνηση πιθανής υποβάθμισης της ποιότητας της ατμόσφαιρας της Κύπρου, (ειδικότερα στα ανώτερα στρώματα) λόγω διασυνοριακής ρύπανσης ή/και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Ινστιτούτο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ, Πανεπιστήμιο Κύπρου, κ.ά.) προβαίνει σε ενέργειες για εκπόνηση σχετικού ερευνητικού προγράμματος. Σημειώνεται ότι, μέσα από το εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα, θα γίνεται πρωτογενής συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων που σχετίζονται με την ποιότητα της ατμόσφαιρας τα οποία, μεταξύ άλλων, αναμένεται να τεκμηριώσουν και επιστημονικά τις πιο πάνω διαπιστώσεις που αφορούν τις καταγγελίες για τα ίχνη συμπύκνωσης και τους αεροψεκασμούς.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων