Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.05.363

Απάντηση ημερομηνίας 13 Απριλίου 2016 του Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμπορίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.363, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας με ημερ. 10/02/2016 και σας πληροφορώ ότι έγινε πρόσληψη Ιατρού Ακτινολόγου στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου στις 29/2/2016 με δεκαπενθήμερη απασχόληση μέχρις ότου ολοκληρωθεί n διαδικασία δημοσίευσης του οριστικού καταλόγου.

2. Σημειώνεται ότι το κενό δημιουργήθηκε λόγω απουσίας Ιατρού Ακτινολόγου με άδεια ασθενείας μετά από απόφαση του Ιατροσυμβουλίου και οι προσπάθειες για κάλυψη του κενού άμεσα είχαν αποβεί άκαρπες, καθότι από τους υφιστάμενους καταλόγους δεν υπήρχαν ενδιαφερόμενοι Ιατροί Ακτινολόγοι για τοποθέτησή τους στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων