Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.05.351

Απάντηση ημερομηνίας 7 Απριλίου 2016 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.351, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παράδοση αλληλογραφίας σε κοινότητες

Αναφέρομαι στην επιστολή της Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων με αριθμό Ερ. 23.06.010.05.351 και ημερομηνία 9/2/2016, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

(α) Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, ως ο παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, έχει την υποχρέωση της έγκαιρης και αξιόπιστης παράδοσης όλων των ταχυδρομικών αντικειμένων Α΄ προτεραιότητας στη βάση μετρήσιμων προκαθορισμένων ποιοτικών στόχων.

(β) Σε ό,τι αφορά την ομαδική αλληλογραφία Α΄ προτεραιότητας καθώς και την αλληλογραφία Β΄ προτεραιότητας (ομαδική και μεμονωμένη), όπως για παράδειγμα λογαριασμοί τραπεζών, τηλεφώνου, ηλεκτρισμού και άλλων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, δεν υπάρχουν καθορισμένοι ποιοτικοί στόχοι. Παρόλα αυτά, το Τμήμα έχει θέσει ως γενικό κανόνα την παράδοση της υπαναφορά αλληλογραφίας από την τρίτη μέχρι την πέμπτη ημέρα της ταχυδρόμησής της αντίστοιχα.

(γ) Ταχυδρομικοί Λειτουργοί του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών πραγματοποιούν τακτικές επισκέψεις στις αγροτικές κοινότητες για σκοπούς ελέγχου και διαπίστωση τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ταχυδρομικοί Πράκτορες στην εκτέλεση των καθηκόντων τους ώστε αυτά να επιλύονται άμεσα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, αλλαγές στην ονοματοδοσία των δρόμων και αρίθμηση των υποστατικών καθώς, επίσης, έλλειψη αρίθμησης ή/και γραμματοκιβωτίου σε υποστατικά προκαλούν καθυστερήσεις στη διανομή.

2. Πρόσθετα, το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών έχει απευθυνθεί με επιστολές σε Οργανισμούς κοινής ωφέλειας όπως η Cyta και η Α.Η.Κ. με την παράκληση να γίνεται έγκαιρη ταχυδρόμηση των λογαριασμών τους, τουλάχιστο δέκα ημέρες πριν το τέλος κάθε μήνα ώστε να δίδεται επαρκής χρόνος για την κατ οίκον διανομή και την έγκαιρη πληρωμή των λογαριασμών από τους καταναλωτές.

3. Ανεξάρτητα με τα πιο πάνω, το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατό πιο έγκαιρη παράδοση της αλληλογραφίας και θα συνεχίσει να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα όποτε κρίνεται αναγκαίο.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 13 Μαΐου 2016 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.351, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας με ημερομηνία 9/2/2016, αναφορικά με το πιο πάνω ερώτημα του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη και σύμφωνα με σχετική πληροφόρηση που πήραμε στις 3/3/2016 από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), σας αναφέρω τα ακόλουθα:

i. Οι λογαριασμοί εκδίδονται καθημερινά, είναι διαχωρισμένοι σε 38 ζώνες σε παγκύπρια βάση, αποστέλλονται για ταχυδρόμηση αυθημερόν μετά την έκδοση τους και παρέχεται ικανοποιητικός χρόνος πέραν των 17 ημερών για την εξόφληση τους. Σημειώνεται, επιπλέον, ότι η διακοπή για ενδεχόμενη μη πληρωμή, δεν εκτελείται για τουλάχιστο άλλες 15 ημέρες. Συνεπώς η ΑΗΚ δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις στην παραλαβή των λογαριασμών.

ii. Σημειώνεται, επίσης, ότι για συγκεκριμένα παράπονα από πελάτες που δεν ενημερώνονται εγκαίρως κατεπανάληψη, η ΑΗΚ ενημερώνει με γραπτό τηλεφωνικό μήνυμα στην περίπτωση που ο λογαριασμός τους παραμένει απλήρωτος με ακριβή ημερομηνία διακοπής της παροχής, ούτως ώστε να διευθετούν τις οφειλές τους.

2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για να σας δώσουμε οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις χρειαστείτε σχετικά με τα πιο πάνω.»

Απάντηση ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2017 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05. 351, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.351 που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Αμμοχώστου κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη και αποστάληκε, μεταξύ άλλων, και στο Υπουργείο Εσωτερικών και επιθυμώ να σας ενημερώσω τα ακόλουθα:

(α) Η διανομή των λογαριασμών κοινής ωφέλειας στις Κοινότητες, που αφορούν κυρίως λογαριασμούς υδατοπρομήθειας, ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεπικοινωνιών, γίνεται από αγροτικούς ταχυδρομικούς διανομείς, οι οποίοι στις πλείστες Κοινότητες χρησιμοποιούνται και για τη διανομή φορολογιών των Κοινοτικών Συμβουλίων.

(β) Από σχετική διερεύνηση του θέματος, έχει διαπιστωθεί ότι οι λογαριασμοί υδατοπρομήθειας, όπως και οι ετήσιες κοινοτικές φορολογίες, ετοιμάζονται έγκαιρα από τα Κοινοτικά Συμβούλια και κατά κύριο λόγο διανέμονται χωρίς καθυστέρηση, έτσι ώστε να ενημερώνονται σχετικά οι κάτοικοι των Κοινοτήτων και να έχουν επαρκές χρονικό περιθώριο για την εξόφλησή τους, π.χ. για εξόφληση λογαριασμών υδατοπρομήθειας 1-2 μήνες.

(γ) Πρόβλημα αποστολής/παραλαβής των λογαριασμών μπορεί κάποτε να προκύψει από λανθασμένη ή και ελλιπή ταχυδρομική διεύθυνση που δίδεται στα Κοινοτικά Συμβούλια από μη μόνιμους κατοίκους της κοινότητας που διαμένουν σε άλλη περιοχή (ιδιαίτερα όσον αφορά φορολογία κοινοτικών υπηρεσιών και τελών ακίνητης ιδιοκτησίας). Σαυτές τις περιπτώσεις δίδεται νέα παράταση για εξόφληση των λογαριασμών.

                   (δ) Περαιτέρω σημειώνεται ότι η Γραμματεία της Ένωσης Δήμων Κύπρου μάς ενημέρωσε ότι έχει επικοινωνήσει με Δήμους που λειτουργούν ως Αρχές                             Υδατοπρομήθειας, οι οποίοι την διαβεβαίωσαν ότι ο χρόνος που δίνεται στους δημότες για πληρωμή των λογαριασμών τους είναι πολύ ικανοποιητικός.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων