Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.05.349

Απάντηση ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2016 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.349, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Υπηρεσία στην Πολιτική Άμυνα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Αναφέρομαι στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.349 ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2016 του Βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας ενημερώνω ότι:

α. Στο πλαίσιο της ορθής ερμηνείας της υφιστάμενης περί Πολιτικής Άμυνας Νομοθεσίας και των σχετικών Κανονισμών και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και ευαισθησίες της κυπριακής κοινωνίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (συμπεριλαμβανομένου και του αυτισμού) και με απώτερο σκοπό την κοινή αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών, η Γενική Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας έχει καταρτίσει Κατάσταση με τις πιθανές περιπτώσεις/κατηγορίες ατόμων με ειδικά ή άλλα προβλήματα και τις προϋποθέσεις απαλλαγής, αναστολής ή εξαίρεσής τους από την υποχρέωση για υπηρεσία.

β. Σε κάθε περίπτωση και για την αποφυγή λανθασμένης πληροφόρησης της Δύναμης, απαιτείται η προσκόμιση σχετικών ιατρικών ή άλλων πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών. Υπάρχουν ασφαλώς περιπτώσεις όπου το ιατρικό πρόβλημα είναι εμφανές, ώστε τα πιστοποιητικά δεν είναι απαραίτητα. Σημειώνεται δε ότι σε πλείστες περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του συγκεκριμένου ατόμου, κατά την προσκόμιση των ιατρικών πιστοποιητικών (είναι δυνατό να προσκομίζονται από οικείο τους).

γ. Οι περιπτώσεις ατόμων για τα οποία γίνεται αναφορά περιλαμβάνονται στις κατηγορίες με εμφανή προβλήματα υγείας ή σοβαρές ασθένειες, τα οποία απαλλάσσονται.

2. Πέραν των παραπάνω επισημαίνεται ότι πρόθεση της Δύναμης της Πολιτικής Άμυνας είναι εντός του 2016 και προ κάθε επόμενης κατάταξης, να ενημερώνει σχετικά την κυπριακή κοινωνία για όλα τα θέματα τα οποία άπτονται της υποχρεωτικής θητείας στη Δύναμη, για την αποφυγή περιττής ταλαιπωρίας συμπολιτών μας, οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες ατόμων.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων