Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.05.346

Απάντηση ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2016 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.346, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. φακέλου Ερ. 23.06.010.05.346 και ημερομηνία 04/02/2016 που αφορά την πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ ότι ο δρόμος από το χωρίο Ασγάτα μέχρι το στρατόπεδο Κελευστών Μιλτιάδη και Χριστάκη Χριστοφόρου εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού και ως εκ τούτου σας παραθέτω τα πιο κάτω για ενημέρωση σας.

2. Ο υπό αναφορά δρόμος έχει μήκος 1.5 χιλιόμετρα, είναι χωμάτινος και πρόσφατα έχει διαπλατυνθεί και έχει βελτιωθεί χωματουργικά. Απομένει η ασφαλτόστρωση του. Ο δρόμος συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να είναι λειτουργικός αλλά δεν μπορεί να ασφαλτοστρωθεί στο παρόν στάδιο, λόγω του μεγάλου κόστους που υπολογίζεται γύρω στις €450,000.

3. Πληροφοριακά να αναφέρω ότι σε περίπτωση ασφαλτόστρωσης του θα αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες και θα προκύψει η ανάγκη για τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, με ένα επιπρόσθετο κονδύλι των €50,000 περίπου.

4. Λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά του κράτους, είναι πολύ δύσκολο η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού να προβεί σε ασφαλτόστρωση του υπό αναφορά δρόμου. Σύμφωνα με τα πιο πάνω ο δρόμος θα συνεχίσει να συντηρείται μέσα στα πλαίσια του αναπτυξιακού προϋπολογισμού.

5. Σε περίπτωση που το Υπουργείο Άμυνας επιθυμεί να προχωρήσει σε ασφαλτόστρωση του, θα πρέπει να καταβάλει το προαναφερθέν ποσό στην Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων