Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.05.304

Απάντηση ημερομηνίας 29 Φεβρουαρίου 2016 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.304, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφορικά με την πιο πάνω ερώτηση και σε συνέχεια της επιστολής της Γενικής Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων με Φακ. Ερ. 23.06.010.05.304 και ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2016 σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Το Τμήμα Γεωργίας διεξάγει εκστρατείες καταπολέμησης της ποντίκας, με δικά του συνεργεία σε γεωργοκτηνοτροφικές περιοχές, οι οποίες κρίνονται ως εστίες πολλαπλασιασμού των τρωκτικών. Το συνεργείο του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Αμμοχώστου, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές της Επαρχίας έχει καλύψει ήδη μεγάλο μέρος των γεωργοκτηνοτροφικών περιοχών που θεωρούνται εστίες πολλαπλασιασμού της ποντίκας, περιλαμβανομένου και περιοχών που γειτνιάζουν με τις χωματερές.

Η καταπολέμηση της ποντίκας στις χωματερές, εντός και περιμετρικά των οικιστικών περιοχών στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, γίνεται από τις τοπικές αρχές υπό την καθοδήγηση και τον συντονισμό των Υγειονομικών υπηρεσιών.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, θα συνεχίσουν να καταβάλλουν προσπάθειες για περιορισμό των προβλημάτων που προκαλεί η ποντίκα, αξιοποιώντας τη συνεργασία τόσο των Τοπικών Αρχών όσο και των Υγειονομικών Υπηρεσιών.

Με την ευκαιρία αυτή σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων