Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.05.301

Απάντηση ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2016 του Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμπορίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.301, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. φακ. Ερ. 23.06.010.05.301 και ημερομηνία 15 Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Η διαδικασία που ακολουθείται για την παραλαβή νεκρών στα δημόσια νοσηλευτήρια είναι:

Στενός συγγενής του αποθανόντα, με ή χωρίς άτομο από Γραφείο Κηδειών ή εξουσιοδοτημένο από τους συγγενείς Γραφείο Κηδειών, παραλαμβάνει το νεκρό από το Νεκροτομείο.

Το ντύσιμο των νεκρών από τους συγγενείς ή τα Γραφεία Κηδειών δεν γίνεται στο Χώρο του Νεκροτομείου. Στα Νεκροτομεία γίνεται μόνο παράδοση των νεκρών.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων