Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.05.191

Απάντηση ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2016 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.191, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

«Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα που αφορά τη λειτουργία Πρακτορείου ΟΠΑΠ έναντι του χώρου αφίξεων του Αεροδρομίου Λάρνακας και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

1. Μέσω της Συμφωνίας Παραχώρησης, η εταιρεία Hermes Airports Ltd. έχει αναλάβει την ευθύνη χρηματοδότησης, κατασκευής και λειτουργίας των Αερολιμένων. Μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που απορρέουν από την πιο πάνω Σύμβαση έχει αποφασίσει και έχει συμβληθεί σχετικά με την Εταιρεία ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ για τη λειτουργία πρακτορείου του ΟΠΑΠ, το οποίο λειτουργεί κάτω από την ίδια Νομοθεσία, η οποία διέπει τα πρακτορεία στην Κύπρο, με σκοπό να εμπλουτίσει την γκάμα υπηρεσιών που παρέχει στους επισκέπτες του Αερολιμένα. Η σχετική σύμβαση η οποία έχει υπογραφεί ανάμεσα στην Hermes και στην ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ επισυνάπτεται.

2. Μέσω της παροχής των Υπηρεσιών του Πρακτορείου του ΟΠΑΠ και με βάση την σχετική συμφωνία μεταξύ των μερών, η Hermes λαμβάνει ως αντάλλαγμα ποσοστά επί των παιχνιδιών όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Παραχώρησης λαμβάνει το 33% επί των ακαθάριστων εσόδων της Hermes.

Παιγνίδια Έσοδα Hermes
Joker 12%
Lotto 12%
Proto 12%
Super 3 8%
Extra 5 12%
Kino 8%
Propo 12%
P/Goal 12%

Σημειώνεται τέλος, ότι το Πρακτορείο του ΟΠΑΠ έχει ανεγερθεί στο χώρο των αφίξεων του αεροδρομίου, ενώ δεν έχουμε υπόψη μας άλλες μηχανές τυχερών παιχνιδιών σε άλλους χώρους του Αερολιμένα.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων