Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.05.01.038

Απάντηση ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2016 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.038, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στη σχετική με το πιο πάνω θέμα επιστολή σας, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2016, και σας ενημερώνω τα εξής:

Α) Μέτρα που λαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.

 Το ΥΠΠ, στα πλαίσια της πολιτικής του για πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στα σχολεία και με την εμπλοκή των αρμόδιων υπηρεσιών του, ετοίμασε και απέστειλε στα σχολεία, τον Φεβρουάριο του 2015, πολυσέλιδη εγκύκλιο με λεπτομερείς πληροφορίες, τόσο για την πρόληψη όσο και για τον εντοπισμό και τη διαχείριση των περιστατικών σχολικού εκφοβισμού. Η εγκύκλιος αυτή στάλθηκε εκ νέου στα σχολεία τον Φεβρουάριο του 2016 με επιπλέον οδηγίες για ηλεκτρονική καταχώριση των περιστατικών σχολικού εκφοβισμού, μέσω του Συστήματος Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού. Τα σχολεία μπορούν να αξιοποιήσουν το περιεχόμενο της εγκυκλίου για την ανάπτυξη της πολιτικής τους κατά του εκφοβισμού και για τον καταρτισμό του Σχεδίου Δράσης Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας με την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς.

 Λειτουργοί που εργάζονται σε διάφορες ομάδες του ΥΠΠ, όπως Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης (ΟΑΠ), Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (ΥΕΨ), Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ), στηρίζουν τα σχολεία στην εφαρμογή της πιο πάνω εγκυκλίου καθώς και όπου προκύπτει ανάγκη για διαχείριση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού.

 Η ΥΕΨ παρέχει εκπαιδεύσεις και βιωματικά εργαστήρια σε σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης για την πρόληψη και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού. Οι εκπαιδεύσεις απευθύνονται σε παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς (π.χ. πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ).

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου παρέχει επιμορφωτικές εκπαιδεύσεις σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (π.χ. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Στελεχών Εκπαίδευσης).

 Η Συντονιστική Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας (ΣΕΑΥΠ), μετά από αξιολογήσεις αιτημάτων των σχολείων, προχωρεί σε επιχορηγήσεις προγραμμάτων για αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.

Β) Συνεργασία ΥΠΠ με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) Hope for Children

 Η συνεργασία του ΥΠΠ με το Hope for Children είναι συνεχής μέσα από διάφορα κοινά προγράμματα.

Τη σχολική χρονιά 2013-2014, το Παρατηρητήριο για τη βία στο σχολείο δημιούργησε το Δίκτυο Ενάντια στη Βία στο Σχολείο, στο οποίο συμμετέχουν διάφοροι κυβερνητικοί οργανισμοί και ΜΚΟ, με στόχο την οργανωμένη δράση κατά της βίας στα σχολεία μας. Στο δίκτυο αυτό συμμετέχει και το Hope for Children και μπορεί να καταθέσει εισηγήσεις για καλύτερη πρόληψη και διαχείριση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων