Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.05.01.035

Απάντηση ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2016 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.035, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μαριέλλας Αριστείδου

«Προσβολή προστατευόμενων δέντρων από κοκκοειδή

Αναφέρομαι στην επιστολή της Γενικής Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων, με ημερομηνία 08 Ιουλίου 2016, σχετική με την πιο πάνω ερώτηση της Βουλευτού κας Μαριέλλας Αριστείδου, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

(α) Η προστασία κηρυγμένων προστατευόμενων δέντρων τόσο εντός, αλλά και εκτός των κατοικημένων περιοχών είναι αρμοδιότητα του Τμήματος Δασών. Το καθεστώς προστασίας των δέντρων αυτών διέπεται από τις πρόνοιες του Περί Δασών Νόμου του 2012 και του Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου του 2015. Σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο πάνω νόμων, τα δέντρα που έχουν κηρυχθεί ως προστατευόμενα προστατεύονται από την ανθρώπινη παρέμβαση και ταυτόχρονα αναδεικνύεται τόσο η περιβαλλοντική όσο και η ιστορική αξία τους στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου.

(β) Όσον αφορά τα μη προστατευόμενα δέντρα που βρίσκονται στις κατοικημένες περιοχές, η προστασία τους από έντομα και ασθένειες αφορά τον ιδιοκτήτη τους ή τον νόμιμο διαχειριστή τους, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι το Τμήμα Δασών, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, σχολικές εφορίες ή ιδιώτες/πολίτες.

(γ) Το Τμήμα Δασών παρακολουθεί στενά τα προβλήματα που προκαλούνται από τους επιβλαβείς οργανισμούς σε δέντρα μέσα στις κατοικημένες περιοχές. Στις περιπτώσεις όπου το Τμήμα Δασών είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος διαχειριστής δέντρων, επεμβαίνει και καταπολεμά τους οργανισμούς αυτούς, εφόσον υπάρχει ανάγκη. Στις περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος διαχειριστής είναι κάποιος άλλος φορέας ή πολίτης, ο ρόλος του Τμήματος Δασών περιορίζεται στην παροχή τεχνικών συμβουλών για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος.

Με την ευκαιρία αυτή διαβιβάζω τους θερμούς μου χαιρετισμούς.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων