Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.05.01.021

Απάντηση ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2016 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.021, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην ερώτηση του αξιότιμου βουλευτή κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου με αριθμό 23.06.010.05.021, η οποία διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών με την επιστολή σας ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2016 και σας πληροφορώ για τα ακόλουθα:

Παρόλο που συμφωνούμε με τον αξιότιμο βουλευτή ότι η εποπτεία των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Εταιρειών (ΕΠΕΥ) και δη αυτών που δραστηριοποιούνται στη διάθεση προϊόντων συναλλάγματος παρουσιάζει ιδιαίτερες προκλήσεις, δε συμμεριζόμαστε την ανάλυση του αναφορικά με τα προβλήματα που προέκυψαν στις ΕΠΕΥ από την ανατίμηση του ελβετικού φράγκου ή και για τα γεγονότα που αφορούν συγκεκριμένη ΕΠΕΥ. Με βάση πληροφόρησή μας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά και από τις δημόσιες τοποθετήσεις της, τα προβλήματα που προέκυψαν από την ανατίμηση του ελβετικού φράγκου ήταν μεμονωμένα και αντιμετωπίστηκαν, ενώ για την περίπτωση παραπόνων για την συγκεκριμένη ΕΠΕΥ, τα θέματα που προέκυψαν αφορούσαν το σχέδιο επιβραβεύσεων της εταιρείας και τη διαχείριση κινδύνων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διερεύνησε το θέμα επιβάλλοντας και κυρώσεις στην εταιρεία για αδυναμίες που εντοπίστηκαν, θέτοντας επίσης και αριθμό ενεργειών προς υλοποίηση, το οποίο και έπραξε η συγκεκριμένη ΕΠΕΥ. Όσον αφορά τις αξιώσεις επενδυτών, πολλές από αυτές ικανοποιήθηκαν, ενώ για τις εναπομείνασες για τις οποίες υπάρχει διαφωνία με την εταιρεία, οι επενδυτές έχουν αποταθεί στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, καθώς και στα δικαστήρια.

Ταυτόχρονα, με βάση την ευρύτερη κυβερνητική πολιτική για ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έτσι ώστε αυτή να δύναται, στη βάση των αναγκών της, να επιτελεί το έργο της στον καλύτερο δυνατό βαθμό, έχουν αυξηθεί οι οργανικές θέσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από 52 με βάση τον Προϋπολογισμό του 2014 σε 116 με βάση τον Προϋπολογισμό του 2016 και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βρίσκεται στο στάδιο πλήρωσής τους. Σημειώνουμε ότι σε αυτή την προσπάθεια και η Βουλή των Αντιπροσώπων υπήρξε αρωγός, ψηφίζοντας τους Προϋπολογισμούς της Επιτροπής.

Πρόσθετα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανέπτυξε σε συνεργασία με ελεγκτικό οίκο, πλαίσιο εποπτείας με βάση τη διαχείριση των κινδύνων, το οποίο εφαρμόζεται τώρα σε όλες τις εποπτικές της εργασίες, καθιστώντας τους ελέγχους της πιο στοχευμένους και αποτελεσματικούς.

Αναφέρω επίσης ότι, ο προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όσον αφορά την αγορά υπηρεσιών για το 2016 είναι αυξημένος και ανέρχεται σε €1,19 εκ. Το ποσό αυτό μπορεί και διατίθεται και για την μίσθωση υπηρεσιών που αφορούν εξειδικευμένους ελέγχους αδειοδοτημένων προσώπων. Σε σχέση με την εκπαίδευση του προσωπικού και συμμετοχή του σε συνέδρια και αποστολές, ο Προϋπολογισμός της Επιτροπής για το 2016 είναι ύψους περίπου 350 χιλιάδων ευρώ.

Συνεπώς, όπως ανέφερα, συμφωνούμε με την άποψη του αξιότιμου βουλευτή κ. Θεοπέμπτου ότι η εποπτεία του τομέα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών παρουσιάζει προκλήσεις, αλλά το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και με την Βουλή των Αντιπροσώπων εργάζεται προληπτικά και αποφασιστικά διαθέτοντας τους αναγκαίους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και μείωση των κινδύνων.»


 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων