Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.04.328

Απάντηση ημερομηνίας 7 Απριλίου 2015 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.328, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας με ημερομηνία 17/12/2014, αναφορικά με το πιο πάνω ερώτημα του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία και σας πληροφορώ ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (το Υπουργείο) δεν αδειοδοτεί τη λειτουργία αιολικών πάρκων.

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (το Ταμείο), της οποίας προεδρεύει ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, ενέκρινε στις 30/7/2009 τη σχετική αίτηση για εξασφάλιση επιδότησης από το Ταμείο, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων και αφού πρώτα οι αιτητές εξασφάλισαν όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις (πολεοδομική, οικοδομική, περιβαλλοντική κ.α.) από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές, καθώς και άδεια κατασκευής και λειτουργίας από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου.

Το Υπουργείο παραμένει στη διάθεσή σας για όποιες περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις χρειαστείτε σχετικά με το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση ημερομηνίας 22 Απριλίου 2015 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.328, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

Σημείωση: Η απάντηση του υπουργού είναι εμπιστευτική.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων