Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.03.065

Απάντηση ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2013 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.065, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

«Επιθυμώ ν’ αναφερθώ στην επιστολή σας ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2013 με την οποία διαβιβάσθηκε η πιο πάνω ερώτηση που τέθηκε από τον έντιμο Βουλευτή Εκλογικής Περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία και με την παρούσα επιστολή υποβάλλω τη σχετική απάντηση.

Λόγω της ανάληψης της διαχείρισης του δημόσιου χρέους το 2010, το Υπουργείο Οικονομικών έχει κάνει ανάλυση για στοιχεία δανεισμού για τα έτη 2010-2012, με βάση στοιχεία από διάφορες πηγές, τα οποία υποβάλλονται.

Η πιο πάνω ερώτηση έχει διαβιβασθεί στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία είχε την αρμοδιότητα διαχείρισης δημόσιου χρέους μέχρι το 2010 για παροχή πληροφόρησης επί του θέματος, εάν υπάρχει.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω επεξηγήσεις.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων