Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.03.064

Απάντηση ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.064, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

«Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.064 που υποβλήθηκε από το βουλευτή Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία και αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με την επιστολή σας με ημερ. 5.9.2013 και σας διαβιβάζεται απάντηση των δημάρχων Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας, προς τον Αν. Έπαρχο Αμμοχώστου με αρ. φακ. 3.7.1. και ημερ. 13.11.2013 και Δ.Α.Ν. 27.0.0. και ημερ. 8.11.2013, αντίστοιχα.

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.064 ημερομηνίας 12/8/2013 του Βουλευτή της εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία, σχετικά με τις οφειλές δημοτικών τελών από επιχειρήσεις προς τους Δήμους Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας

Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. φακ. 19.18.003.01, 19.18.003.07 ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το πιο πάνω θέμα.

Σας πληροφορώ ότι σε τυχαία συνάντηση ζητήθηκαν διευκρινίσεις από τον ανωτέρω Βουλευτή σχετικά με τα ερωτήματα του και ο ίδιος μας ανέφερε ότι έχει εκλείψει η ανάγκη απάντησης στο υπ’ αναφορά θέμα.

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.064 ημερομηνίας 12.8.2013 του Βουλευτή της εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία, σχετικά με τις οφειλές δημοτικών τελών από επιχειρήσεις προς τους Δήμους Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας

Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. φακ. 19.18.003.07 ημερομηνίας 10.10.2013, σχετικά με το ανωτέρω θέμα και σας πληροφορώ ότι σε τυχαία συνάντηση ζητήθηκαν διευκρινήσεις από τον ανωτέρω Βουλευτή σχετικά με τα ερωτήματά του και ο ίδιος μας ανέφερε ότι έχει εκλείψει η ανάγκη απάντησης στο υπ’ αναφορά θέμα.”»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων