Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.03.063

Απάντηση ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2013 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.063, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

«Θέμα: Οφειλόμενα στο κράτος καθυστερημένα μισθώματα στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου από επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δασική γη

Αναφέρομαι στην επιστολή της Γενικής Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομηνία 5 Σεπτεμβρίου 2013, σε σχέση με την πιο πάνω Ερώτηση του Βουλευτή Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία, και σας αποστέλλω Πίνακα με τις επιχειρήσεις (ξενοδοχειακές μονάδες) της επαρχίας Αμμοχώστου που ανεγέρθηκαν σε δασική γη και οι οποίες οφείλουν στο Κράτος καθυστερημένα μισθώματα.

Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα, που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων