Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.03.062

Απάντηση ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2013 της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.062, ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. Ερ. 23.06.010.03.062 ημερομηνίας 5/9/2013 σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση και παραθέτω την απάντησή μου, με την παράκληση όπως αυτή τεθεί υπόψη του αναφερόμενου Βουλευτή:

2. Με βάση το μηχανογραφημένο αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο αριθμός των εργοδοτών (νομικά πρόσωπα), στον τομέα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας (ξενοδοχεία) της ελεύθερης περιοχής της επαρχίας Αμμοχώστου που οφείλει εισφορές πέραν των €1.000 στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανέρχεται σε 17 και το συνολικό ποσό των οφειλών τους σε €1.258.857. Επισυνάπτεται Πίνακας κατά ύψος οφειλής για κάθε περίπτωση. Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω εργοδότες οφείλουν εισφορές και πρόσθετα τέλη μόνο για περίοδο απασχόλησης του τρέχοντος έτους, 2013.

3. Σημειώνεται ότι μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 26/7/2013, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει προωθήσει τροποποίηση των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορών) Κανονισμών του 2010 έτσι ώστε να μην επιβάλλεται πρόσθετο τέλος για οφειλές του 2013, νοουμένου ότι τακτοποιηθούν μέχρι τις 31/12/2013. Επιπρόσθετα, σε συνεννόηση με τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αποφασίστηκε η αναστολή των ποινικών διώξεων για το 2013 για τους οφειλέτες των Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων