Αρχείο

    

Εκκρεμούντα θέματα

Εκκρεμούντα θέματα κατά Επιτροπή:

 1. Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
 2. Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
 3. Επιτροπή Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 4. Επιτροπή Νομικών
 5. Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
 6. Επιτροπή Εσωτερικών
 7. Επιτροπή Άμυνας
 8. Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 
 9. Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
 10. Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
 11. Επιτροπή Υγείας 
 12. Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών
 13. Επιτροπή Προσφύγων - Εγκλωβισμένων - Αγνοουμένων - Παθόντων
 14. Επιτροπή Περιβάλλοντος
 15. Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως
 16. Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και  Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων