Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τη βουλευτή κ. Άννα Θεολόγου εκ μέρους της Συμμαχίας Πολιτών, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου 2016.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε ο καταβλητέος, με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας για τη φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας, φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας να εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα φυσικού ή νομικού προσώπου για σκοπούς υπολογισμού του καταβλητέου ποσού φόρου εισοδήματος.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να αποτελέσει μεταξύ άλλων κίνητρο για την καταβολή του επιβλητέου φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας από φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία σήμερα δε συμμορφώνονται προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Σημειώνεται ότι στην ίδια αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι η φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας με τον τρόπο που επιβάλλεται σήμερα αποτελεί ουσιαστικά δυσβάστακτη διπλή φορολογία, αφού καταβάλλεται από το εισόδημα προσώπου το οποίο ούτως ή άλλως φορολογείται με φόρο εισοδήματος και ενδέχεται να παραμένει αμετάβλητο και/ή να μειώνεται, αντί να καταβάλλεται από το όποιο κέρδος δυνατόν να αποφέρει η εκμετάλλευση του ακινήτου με οποιοδήποτε τρόπο.

Συνεπώς, κρίνεται ότι ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας πρέπει να εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου προσώπου για σκοπούς δίκαιης φορολογικής μεταχείρισης και κατ’ επέκταση συμμόρφωσης, έστω και έμμεσης, προς τη συνταγματική επιταγή βάσει της οποίας έκαστος υποχρεούται να συνεισφέρει στα δημόσια βάρη αναλόγως των δυνάμεών του, που κατά τεκμήριο μόνο από το εισόδημα του προσώπου μπορεί να εξακριβωθούν.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασίας Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών τάσσεται υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για την πρόταση νόμου ενώπιον της ολομέλειας του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

12 Ιουλίου 2016

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων