Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 29 Σεπτεμβρίου 2011 από το βουλευτή κ. Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου 2016.

Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αρχικά είχε κατατεθεί στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου, ώστε οι συντελεστές φορολόγησης επί της ακίνητης ιδιοκτησίας, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν με τον περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2011 [Ν. αρ. 115(Ι)/2011], να ισχύουν για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του εν λόγω νόμου και ποσοστό είκοσι τοις εκατόν (20%) των πραγματικών ετήσιων εσόδων από την φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας να διατίθεται για σκοπούς προώθησης της αναθεώρησης της γενικής εκτίμησης ακινήτων.

Με την ίδια πρόταση νόμου σκοπείται όπως ακίνητη ιδιοκτησία που περιλαμβάνει εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκού, θερμοδυναμικού ή αιολικού πάρκου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμου του 2003 [Ν. αρ. 33(Ι)/2003], καθώς και ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται εντός του συνεκτικού ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου ειδικών ζωνών Φύση 2000, όπως ορίζεται στον περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμο του 2003 [Ν. αρ. 153(Ι)/2003], να εξαιρούνται της επιβολής φορολογίας ακίνητης ιδιοκτησίας.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν υπόδειξης του εισηγητή, αποσύρονται οι πρόνοιες που αφορούν το ύψος των φορολογικών συντελεστών και παραμένουν ενώπιον του σώματος οι πρόνοιες που εξαιρούν από τη φορολόγηση ακίνητης ιδιοκτησίας τις περιπτώσεις ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται εντός του δικτύου Φύση 2000, καθώς και τις περιπτώσεις ιδιοκτησίας που περιλαμβάνει εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκού, θερμοδυναμικού ή αιολικού πάρκου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υποβάλλοντας κατάλληλα διαμορφωμένο κείμενο της πρότασης νόμου και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών τάσσεται υπέρ της ψήφισης της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεση υποβάλλει την πρόταση νόμου στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης στο στάδιο της συζήτησής της από το σώμα.

 

 

 

12 Ιουλίου 2016

  

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων