Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Γιώργος Περδίκης
Ελένη Μαύρου Λίνος Παπαγιάννης
Μάριος Μαυρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Ιουλίου 2016. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της Αστυνομίας Κύπρου, της ΠΟΒΕΚ, του Συνδέσμου Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Τουριστικών Λεωφορείων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΚΕΒΕ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, η Παγκύπρια Ένωση Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών (ΠΕΕΑ), η Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Κύπρου (ΣΕΑΚ), ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Αδειών Α΄ και η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή. Σημειώνεται ότι η εργοδοτική οργάνωση ΟΕΒ με γραπτή επιστολή της, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2016, ενημέρωσε την επιτροπή ότι συμφωνεί με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω εναρμόνιση της υφιστάμενης εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και πιο συγκεκριμένα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό 3821/85 και τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καθορίζονται ως εφαρμοστέες οι πρόνοιες του πιο πάνω Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 σε σχέση με τις διατάξεις του βασικού νόμου που αφορούν τις καθορισθείσες από αυτόν παρεκκλίσεις, την οργάνωση και τη διενέργεια ελέγχων των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων ορισμένων κατηγοριών μεταφορών και τα αδικήματα και τις ποινές που δύναται να επιβληθούν σε περίπτωση παράβασης ορισμένων διατάξεών τους αντί των προνοιών του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργήθηκε, σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, η εκτελεστική εξουσία, κατόπιν συνεννόησης με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, διαχώρισε τη διαδικασία υιοθέτησης των αναγκαίων εφαρμοστικών μέτρων που απορρέουν από τον προαναφερθέντα Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014 σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο ολοκληρώθηκε το 2015 με τη θέσπιση του περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2015 [Ν. 146(Ι)/2015] και το δεύτερο στάδιο βρίσκεται σε εξέλιξη με την προώθηση της ψήφισης του προτεινόμενου σχεδίου νόμου σε νόμο.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα αναμένεται να προκύψει ανάγκη επιβάρυνσης των δημόσιων δαπανών, καθότι μετά το έτος 2030 θα καταστεί απαραίτητη η αγορά ειδικού εξοπλισμού από τις αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων στα οχήματα. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή των ρυθμίσεων του πιο πάνω Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 τέθηκε σε ισχύ στις 2 Μαρτίου 2016 δυνάμει του άρθρου 48 αυτού και ότι το υπό εξέταση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 9 Ιουνίου 2016.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του προτεινόμενου σχεδίου νόμου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

12 Ιουλίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων