Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πρόταση νόμου «Ο περί Εγγραφής Αισθητικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Χρίστος Χρίστου Γεώργιος Προκοπίου
Νίκος Νουρής Μαρίνος Μουσιούττας
Στέλλα Κυριακίδου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιώργος Τ. Γεωργίου Γεώργιος Παπαδόπουλος
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στην απελθούσα Βουλή στις 7 Απριλίου 2016 από το βουλευτή κ. Κώστα Κωνσταντίνου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Ιουνίου 2016. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Συλλόγου Αισθητικών Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εγγραφής Αισθητικών Νόμου, έτσι ώστε να παραταθεί μέχρι το Φεβρουάριο του 2017 η θητεία των μελών του υφιστάμενου διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Αισθητικών Κύπρου, που λήγει το Σεπτέμβριο του 2016.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της προτεινόμενης με την πρόταση νόμου ρύθμισης. Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας επισήμανε περαιτέρω την ανάγκη όπως επενεχθούν ορισμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις στο κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε να αποδίδεται ορθότερα το περιεχόμενό του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό αναφορά πρότασης νόμου και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο όπως αυτή τελικά έχει διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης.

 

 

4 Ιουλίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων