Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Παύλος Μυλωνάς
Γιώργος Κάρουλλας Μιχάλης Γιωργάλλας
Αννίτα Δημητρίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων:
Γιώργος Κ. Γεωργίου Γιαννάκης Μούσας
Αντρέας Καυκαλιάς Αντωνέλλα Μαντοβάνη
Πανίκος Λεωνίδου Μη μέλη της επιτροπής:
Χρίστος Ορφανίδης Γεώργιος Προκοπίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2016.

Στα πλαίσια της εν λόγω συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) και της Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρόλο που κλήθηκε, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθεί.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Κυρωτικού) Νόμου, έτσι ώστε να αντικατασταθούν ο υφιστάμενος Κατάλογος Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων και οι υφιστάμενες Διεθνείς Προδιαγραφές για τις Εξαιρέσεις Χρήσης για Θεραπευτικό Σκοπό, που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα και στα προσαρτήματά του, με αυτά που ισχύουν για το 2016.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το νομοσχέδιο ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έπειτα από εισήγηση της Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ για σκοπούς ομαλής λειτουργίας της εν λόγω Αρχής.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής για το υπό αναφορά νομοσχέδιο, τα μέλη της αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στην έλλειψη ενημέρωσης αναφορικά με το ρόλο, την αποστολή και την αποτελεσματικότητα της Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ.

Τοποθετούμενος στο ζήτημα αυτό, ο εκπρόσωπος της πιο πάνω Αρχής ενημέρωσε συναφώς την επιτροπή ότι τα αποτελέσματα του έργου της Αρχής ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της. Περαιτέρω, ο ίδιος αναφέρθηκε στους σχετικούς ελέγχους που διενεργούνται από μέρους της Αρχής και στην προσπάθεια που καταβάλλεται για επέκταση του ρόλου της στον τομέα της πρόληψης.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή αποφάσισε ότι τα πιο πάνω ζητήματα θα την απασχολήσουν στα πλαίσια σχετικής αυτεπάγγελτης εξέτασης ειδικού θέματος.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής δήλωσαν ότι συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

  

 

5 Ιουλίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων