Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Εργοδοτουμένων σε Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μάριος Μαυρίδης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Μαρία Κυριακού
Νίκος Νουρής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου 2016. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η διευθύντρια του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), καθώς και του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ).

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 12 και 22 του περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Εργοδοτουμένων σε Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1972 έως (Αρ. 2) του 2002, ώστε να επενεχθούν τα ακόλουθα:

1. Η εισαγωγή πρόνοιας για την ίδρυση ταμείου προνοίας.

2. Η αφαίρεση από το δικαίωμα υπηρεσίας ποσοστού 13%-10% για σπασίματα.

3. Η συμπερίληψη δύο ημεραργιών την εβδομάδα αντί μίας.

4. Ο καθορισμός γιορτών/αργιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΠΕΟ και οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι ΠΑΣΥΞΕ και ΣΤΕΚ συμφώνησαν όπως τα πιο πάνω περιληφθούν στους υπό συζήτηση κανονισμούς κατά την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για τα έτη 2016-2018. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ετοίμασε τους προτεινόμενους κανονισμούς σε συνεννόηση με τις πιο πάνω οργανώσεις, καθώς και με τη ΔΕΟΚ, η οποία δε μετείχε στις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Συγκεκριμένα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς εισάγονται πρόνοιες σε σχέση με τα ακόλουθα:

1. Εισφορά ποσοστού 5% στο ταμείο προνοίας.

2. Αύξηση ποσοστού αφαίρεσης σπασιμάτων από 5% σε 13% τον πρώτο χρόνο, 12% το δεύτερο και 10% τον τρίτο χρόνο.

3. Συμπερίληψη δύο ημεραργιών ανά εβδομάδα αντί μίας.

4. Κανονισμό για γιορτές/αργίες.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής υποβλήθηκε διαμορφωμένο κείμενο των κανονισμών από τον ΠΑΣΥΞΕ σε σχέση με επιμέρους ζητήματα που αφορούν την εβδομαδιαία ημεραργία, τον καθορισμό της εποχιακής περιόδου και τις επί πληρωμή γιορτές/αργίες.

Με τις υπό αναφορά τροποποιήσεις συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι με εξαίρεση την τροποποίηση για διαγραφή της πρόνοιας που αφορά την πληρωμή κατά τις εν λόγω γιορτές/αργίες, η οποία και απεσύρθη τελικά από τον ΠΑΣΥΞΕ.

Σημειώνεται ότι ο εκπρόσωπος του ΣΤΕΚ εξέφρασε τη διαφωνία του επί της τροποποίησης που αφορά την παροχή ελεύθερου χρόνου ή χρηματικής αποζημίωσης κατ’ επιλογή του εργοδότη.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των προτεινόμενων κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

11 Απριλίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων