Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Διοίκηση - Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού, Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Α΄ και Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Ρούλα Μαυρονικόλα,
Ρίκκος Μαππουρίδης εκπροσωπώντας τον κ. Φειδία Σαρίκα
Άριστος Δαμιανού  
Γιώργος Λουκαΐδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 13 Απριλίου 2016. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της ΠΑΣΥΔΥ και των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΠΟΕΔ, της Οργάνωσης Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΟΕΔΕ) και του Κλάδου Επιθεωρητών Μέσης Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ).

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού [Κλ. Α13(ii)] και για τη θέση Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Α΄ [Κλ. Α11(ii)], οι οποίες είναι θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής, καθώς και για τη νέα θέση Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (Κλ. Α8, Α10 και Α11), η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Διοίκηση).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι πιο πάνω θέσεις περιλαμβάνονταν στους ετήσιους προϋπολογισμούς των ετών από το 2008 μέχρι το 2011. Το 2012 οι θέσεις αυτές καταργήθηκαν, ενώ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η επαναφορά τους στον προϋπολογισμό του 2013 και έκτοτε οι συγκεκριμένες θέσεις περιλαμβάνονται στους ετήσιους προϋπολογισμούς, αλλά εξακολουθούν να παραμένουν κενές.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η πλήρωση των εν λόγω θέσεων κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη για εξορθολογισμό της διοικητικής δομής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και την κατάλληλη στελέχωση διάφορων επιμέρους υφιστάμενων, αλλά και νέων μονάδων/υπηρεσιών και γραφείων που έχουν δημιουργηθεί ή πρόκειται να δημιουργηθούν, στα πλαίσια της αναδόμησης του υπουργείου. Όπως αναφέρεται στα πιο πάνω στοιχεία, η σχετική ανάγκη είχε επισημανθεί σε σειρά εκθέσεων για το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, περιλαμβανομένης της τελευταίας έκθεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη δομή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Συναφώς, σημειώνεται ότι η δημιουργία μιας νέας μόνιμης δομής δημόσιων υπαλλήλων στο υπουργείο αυτό περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Δράσης που έχει εγκριθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία λήφθηκε τον Ιούλιο του 2014, μετά και από τις εισηγήσεις που περιλαμβάνονται στην πιο πάνω έκθεση.

Η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αναφερόμενη στην ανάγκη εξορθολογισμού της διοικητικής δομής του υπουργείου αυτού, επισήμανε το γεγονός ότι η μη στελέχωσή της από μόνιμο προσωπικό και η εξάρτησή της σε μεγάλο βαθμό από αποσπασθέντες εκπαιδευτικούς που επιστρέφουν ακολούθως στην εκπαίδευση επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της διοίκησης του υπουργείου, αδυναμία η οποία αναμένεται να απαμβλυνθεί με την πλήρωση των νέων μόνιμων θέσεων στις τρεις βαθμίδες εκπαιδευτικού προγραμματισμού. Το πιο πάνω διορθωτικό μέτρο, όπως τόνισε η ίδια, θα προσδώσει τη συνοχή που μέχρι τώρα εστερείτο η λειτουργία της διοικητικής δομής του υπουργείου.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ανέφερε στην επιτροπή ότι τα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας καταρτίστηκαν σε συνεργασία με το εν λόγω τμήμα και συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια των αρμόδιων υποεπιτροπών της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ) και της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΜΕΠΕΥ).

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιόν της για τους υπό αναφορά κανονισμούς η επιτροπή ζήτησε διευκρινίσεις αναφορικά με τη νέα δομή που δημιουργείται, καθώς και τα καθήκοντα και τα απαιτούμενα προσόντα των νέων θέσεων.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν στην επιτροπή από την εκπρόσωπο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στα σχέδια υπηρεσίας για τις εν λόγω νέες θέσεις έχουν περιληφθεί τα συνήθη καθήκοντα και προσόντα που περιλαμβάνονται για ανάλογες θέσεις του ίδιου επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Καθόσον αφορά όμως τα ακαδημαϊκά προσόντα, περιλήφθηκαν τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία. Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι η προώθηση στο παρόν στάδιο των προτεινόμενων σχεδίων υπηρεσίας στα πλαίσια της αναδόμησης της διοικητικής δομής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δεν αντίκειται στην επικείμενη ευρύτερη μεταρρύθμιση στη δημόσια υπηρεσία, δεδομένου ότι η τελευταία προγραμματίζεται να τεθεί σε ισχύ από το 2017, ενώ οποιεσδήποτε άλλες ρυθμίσεις έγιναν ή γίνονται θα ισχύσουν μέχρι το τέλος του 2016 και στη συνέχεια θα διαμορφωθούν ανάλογα με τις τελικές ρυθμίσεις που τελικά θα εγκριθούν στα πλαίσια της ευρύτερης μεταρρύθμισης.

Σημειώνεται ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών με εξαίρεση τους εκπροσώπους της ΟΕΛΜΕΚ και της ΟΛΤΕΚ, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη διαφωνία τους αναφορικά με τη σημείωση που περιλήφθηκε στα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα των τριών σχεδίων υπηρεσίας που προτείνονται και εισηγήθηκαν τη διαγραφή της.

Ειδικότερα, οι πιο πάνω εκπρόσωποι υποστήριξαν ότι, ενώ ως βασικό ακαδημαϊκό προσόν προβλέπεται το πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος σε θέμα που απαιτείται για διορισμό στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, η εν λόγω σημείωση, σύμφωνα με την οποία ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο, αναιρεί στην ουσία το απαιτούμενο βασικό προσόν. Ειδικότερα, όπως επεξήγησαν οι ίδιοι, με βάση τη σημείωση αυτή θα παρέχεται η δυνατότητα διορισμού στις υπό αναφορά θέσεις και προσώπου το οποίο κατέχει μεταπτυχιακού επιπέδου προσόν σχετικό με την εκπαίδευση, ενώ το βασικό προσόν πανεπιστημιακού επιπέδου που κατέχει θα είναι άσχετο με την εκπαίδευση.

Τοποθετούμενη αναφορικά με το πιο πάνω ζήτημα, η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού διευκρίνισε ότι οι θέσεις τις οποίες αφορούν τα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας θα πληρωθούν από πρόσωπα που θα προσληφθούν ως δημόσιοι υπάλληλοι και όχι ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί και συνεπώς τα πρόσωπα αυτά δεν απαιτείται να έχουν εκπαιδευτική πείρα. Ως εκ τούτου, θεωρείται ικανοποιητική η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σχετικού με την εκπαίδευση. Παράλληλα, επισήμανε αφενός μεν ότι γενικά στις θέσεις εισδοχής, όπως είναι η θέση του Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (Κλ. Α8, Α10 και Α11), δεν απαιτείται πείρα, αλλά η κατοχή τέτοιου προσόντος από το πρόσωπο που θα διοριστεί θα αποτελεί πλεονέκτημα, ρύθμιση η οποία περιλαμβάνεται στο σχέδιο υπηρεσίας για την εν λόγω θέση και αφετέρου δε ότι η απαιτούμενη πείρα που προβλέπεται στα σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Α΄ και Ανώτερου Εκπαιδευτικού Λειτουργού, οι οποίες είναι θέσεις ανέλιξης, θα αποκτηθεί κατά την άσκηση των καθηκόντων της κατώτερης θέσης. Περαιτέρω, όπως τόνισε η ίδια, η εν λόγω σημείωση, με βάση σχετικούς κανονισμούς που εκδόθηκαν προς τούτο για συμμόρφωση με σχετικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, περιλαμβάνεται σε όλα τα σχέδια υπηρεσίας για όλες τις θέσεις της δημόσιας υπηρεσίας.

Τοποθετούμενη στο ίδιο ζήτημα, η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού συμφώνησε με όσα ανέφερε η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού αναφορικά με το δημοσιοϋπαλληλικό χαρακτήρα των πιο πάνω θέσεων και το θέμα της πείρας, εκφράζοντας ταυτόχρονα την εκτίμηση ότι η διατήρηση της σχετικής σημείωσης δεν πρόκειται να προκαλέσει οποιαδήποτε προβλήματα.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της έγκρισης των υπό συζήτηση κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η επιτροπή υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

13 Απριλίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων