Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την πρόταση νόμου «Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Νίκος Νουρής Ρούλα Μαυρονικόλα
Μάριος Μαυρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 11 Φεβρουαρίου 2016 από τους βουλευτές κ. Αντρέα Φακοντή, Σκεύη Κούτρα Κουκουμά και Πανίκκο Σταυριανό εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και Ρούλα Μαυρονικόλα εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Φεβρουαρίου και στις 11 Απριλίου 2016.

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) και της Συντεχνίας Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) (ΣΥΠΕΤΕ). Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και η ΣΕΚ, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθούν ενώπιον της επιτροπής. Ωστόσο, η ΣΕΚ διεμήνυσε γραπτώς στην επιτροπή τις απόψεις της επί του περιεχόμενου της υπό συζήτηση πρότασης νόμου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, ώστε να καλυφθούν ορισμένα κενά που εντοπίστηκαν όσον αφορά τις περιπτώσεις εργοδοτουμένων οι οποίοι απουσιάζουν από την εργασία τους με άδεια ασθενείας, καθώς και για την περίοδο που επιστρέφουν στην εργασία τους μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα, η πρόταση νόμου αποσκοπεί στην παράταση της απαγορευτικής περιόδου για την παροχή προειδοποίησης για τον τερματισμό της εργοδότησης σε εργοδοτούμενο ο οποίος απουσιάζει λόγω ανικανότητας για εργασία. Συγκεκριμένα, με βάση τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νόμου, η πιο πάνω απαγορευτική περίοδος είναι σήμερα διάρκειας έξι (6) μηνών. Ωστόσο, με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, εργοδοτούμενος που είναι ανίκανος για εργασία λόγω ασθένειας, όχι όμως μόνιμα ανίκανος, ούτως ώστε να καταστεί δικαιούχος σύνταξης ανικανότητας, μπορεί να λάβει επίδομα για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις εκατό πενήντα έξι (156) ημέρες. Ως εκ τούτου, προτείνεται όπως η εν λόγω απαγορευτική περίοδος παραταθεί πέραν των έξι μηνών και για όσο χρόνο ο εργοδοτούμενος λαμβάνει επίδομα ασθενείας.

Περαιτέρω, η πρόταση νόμου αποσκοπεί στην εισαγωγή πρόνοιας με βάση την οποία θα απαγορεύεται σε εργοδότη να δίδει προειδοποίηση τερματισμού απασχόλησης ή να τερματίζει την απασχόληση εργοδοτουμένου ο οποίος απουσιάζει με άδεια ασθενείας τόσο κατά τη διάρκεια της εν λόγω άδειας όσο και τρεις μήνες μετά την επιστροφή του εργοδοτουμένου στην εργασία του, όπως δηλαδή εφαρμόζεται ήδη με παρόμοια ρύθμιση και σε σχέση με την άδεια μητρότητας.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε στην επιτροπή ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει εντοπίσει ήδη ορισμένες αναχρονιστικές πρόνοιες στον υπό συζήτηση νόμο, γι’ αυτό και ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο, με την πρόθεση να κατατεθεί στη Βουλή το συντομότερο δυνατό. Σύμφωνα με τον ίδιο, σκοπός του νομοσχεδίου είναι να καλυφθεί σφαιρικά το όλο θέμα και να απαλειφθούν τα όποια κενά της υπό εξέταση νομοθεσίας, αφού προηγουμένως ακολουθηθεί η πάγια πρακτική της διεξαγωγής κοινωνικού διαλόγου.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, καθώς και οι εκπρόσωποι της ΕΤΥΚ και της ΣΥΠΕΤΕ δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ωστόσο πρέπει επιμέρους ζητήματα και πτυχές που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις να απασχολήσουν το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα. Περαιτέρω, η ΣΕΚ ενημέρωσε γραπτώς την επιτροπή ότι υποστηρίζει την κατοχύρωση των εργαζομένων που βρίσκονται σε άδεια ασθενείας και πολλές φορές είναι θύματα παράνομων απολύσεων και πως το θέμα αυτό πρέπει να παραπεμφθεί σε κοινωνικό διάλογο.

Οι εκπρόσωποι της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να συζητήσουν το όλο θέμα στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, καθώς πρέπει να γίνουν τέτοιες ρυθμίσεις, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα κατάχρησης από πλευράς των εργαζομένων σε σχέση με τις άδειες ασθενείας. Περαιτέρω, το ΚΕΒΕ διαφώνησε με την πρόνοια για την απαγόρευση τερματισμού της απασχόλησης εργοδοτουμένων για περίοδο μέχρι και τρεις μήνες μετά τον τερματισμό της άδειας ασθενείας, θεωρώντας ότι υπάρχει η πιθανότητα να προκύψουν νόμιμοι λόγοι για τον τερματισμό της απασχόλησης εντός του εν λόγω τριμήνου.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, λόγω της επικείμενης διάλυσης της Βουλής των Αντιπροσώπων ενόψει βουλευτικών εκλογών και αφού δεν κατατέθηκε στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι εισηγητές της πρότασης νόμου αποφάσισαν να προωθήσουν την εν λόγω πρόταση νόμου για ψήφισή της από την ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάχθηκε υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

 

12 Απριλίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων