Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Γιώργο Λουκαΐδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Νίκο Νικολαΐδη εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και Νίκο Κουτσού, εκπροσωπούντα τη Συμμαχία Πολιτών, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η Μαρτίου και στις 4 Απριλίου 2016. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο Έφορος Αποκρατικοποιήσεων, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ), της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της Cyta και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ), ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ (ΠΟΑΣ), ΣΗΔΗΚΕΚ-ΑΤΗΚ-ΠΕΟ, της Συντεχνίας Επιστημονικού Προσωπικού (ΣΕΠ-ΑΤΗΚ), της ΑΣΕΤ-CYTA και της Ομοσπονδίας Εργαζoμένων Cyta (OME-Cyta).

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης Νόμου, ώστε οι διατάξεις του να μην τυγχάνουν εφαρμογής σε ό,τι αφορά την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) και την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Σημειώνεται ότι η πρόταση νόμου συζητήθηκε στα πλαίσια της εξέτασης από την επιτροπή σχετικών νομοθετημάτων που αφορούν την αποκρατικοποίηση της Cyta, τα οποία ακολούθως, με επιστολή του Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2016, αποσύρθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, λόγω των ενστάσεων που είχαν εκφραστεί κατά την εξέτασή τους από την επιτροπή.

Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, η ΑΤΗΚ και η ΑΗΚ έχουν συνεισφέρει διαχρονικά στο κράτος, έχουν συμβάλει στη στήριξη της κυπριακής οικονομίας μέσω αναπτυξιακών έργων και αποτελούν νευραλγικής σημασίας οργανιμούς για την προστασία των εθνικών συμφερόντων και της ασφάλειας της Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η αναστολή των διαδικασιών ιδιωτικοποίησής τους, ώστε να παραμείνουν κάτω από κρατική ιδιοκτησία και έλεγχο. Επιπλέον, η ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση οποιουδήποτε από τους υπό αναφορά οργανισμούς θα έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες στα δημόσια οικονομικά, λόγω της απώλειας κρατικών εσόδων που προκύπτουν από τα κέρδη των οργανισμών αυτών και της πώλησής τους σε τιμή που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική τους αξία.

Προσθέτοντας στα πιο πάνω οι εισηγητές της πρότασης νόμου δήλωσαν ότι η προτεινόμενη ρύθμιση έχει προσωρινό χαρακτήρα με απώτερο σκοπό να παρασχεθεί ο κατάλληλος χρόνος, ώστε να γίνουν ενέργειες και να αναληφθούν πρωτοβουλίες αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας και του θεσμικού πλαισίου των εν λόγω οργανισμών.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι, δεδομένης της κατάθεσης από μέρους της εκτελεστικής εξουσίας σχετικών με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη λειτουργία της ΑΤΗΚ νομοθετημάτων, οποιαδήποτε σχετική πρόταση νόμου κρίνεται αντισυνταγματική.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού αποφάσισε, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και του μέλους της κ. Νίκου Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν κατά της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

5 Απριλίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων