Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τον αναπεμφθέντα νόμο «Ο περί Εμπορικών Περιγραφών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Ανδρέας Μιχαηλίδης Κώστας Κώστα
Μαρία Κυριακού Άγγελος Βότσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου 2016, εξέτασε τον πιο πάνω νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε από την ολομέλεια του σώματος στις 10 Μαρτίου 2016 και αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην πιο πάνω συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Όπως είναι γνωστό, ο αναπεμφθείς νόμος κατατέθηκε υπό τη μορφή πρότασης νόμου από τον κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, και αποσκοπούσε στην τροποποίηση του βασικού περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμου με την εισαγωγή σε αυτόν του όρου “παραδοσιακό χειροτέχνημα”, καθώς και την προσθήκη υποχρέωσης κάθε προσώπου που παράγει, κατασκευάζει, προμηθεύει ή διαφημίζει εντός της Δημοκρατίας παραδοσιακό χειροτέχνημα να το συνοδεύει με εμφανή και σαφή ένδειξη περί της κυπριακής του προέλευσης. Επιπρόσθετα, η εν λόγω πρόταση αποσκοπούσε στην προσθήκη στο βασικό νόμο παραρτήματος στο οποίο περιλαμβάνεται πίνακας με παραδοσιακά χειροτεχνήματα. Περισσότερα στοιχεία και λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη σχετική έκθεση της επιτροπής που είχε ετοιμαστεί για σκοπούς ψήφισης της εν λόγω πρότασης νόμου.

Οι λόγοι της αναπομπής, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην επιστολή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2016, αναλύονται ως ακολούθως:

1. Οι τροποποιήσεις στο βασικό νόμο, που επιφέρει ο περί Εμπορικών Περιγραφών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016, θα έπρεπε να κοινοποιηθούν στον Κυπριακό Oργανισμό Προώθησης Ποιότητας και ακολούθως να διαβιβασθούν από τον οργανισμό αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης Ορισμένων Τεχνικών Κανόνων Νόμου.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του πιο πάνω αναφερόμενου νόμου, η σήμανση της χώρας κατασκευής αποτελεί τεχνική προδιαγραφή και ως τέτοια θα έπρεπε να κοινοποιηθεί στον οργανισμό αυτό, ο οποίος θα τη διαβιβάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης Ορισμένων Τεχνικών Κανόνων Νόμου, η δημόσια αρχή οφείλει να αναβάλει την έγκριση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα για τρεις μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3. Με βάση τα πιο πάνω, ο αναπεμπόμενος νόμος συγκρούεται με τον περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης Ορισμένων Τεχνικών Κανόνων Νόμο.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσαν ότι συμφωνούν με τους λόγους της αναπομπής, όπως αυτοί αναλύονται στην πιο πάνω επιστολή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάσσονται κατά πλειοψηφία υπέρ της αποδοχής της αναπομπής του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος, στο πλαίσιο της συζήτησης που θα διεξαχθεί για τον υπό αναφορά αναπεμφθέντα νόμο.

 

11 Απριλίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων