Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για το νομοσχέδιο «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 201

Παρόντες:

Νίκος Νικολαΐδης, πρόεδρος Πανίκκος Σταυριανός
Δημήτρης Συλλούρης Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Άριστος Δαμιανού Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως μελέτησε τo πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου 2016. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας, ο διοικητής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου, ώστε να αφαιρεθεί η αρμοδιότητα του Αρχηγού Αστυνομίας να ορίζει διοικητή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, ώστε ο υπό τροποποίηση περί Αστυνομίας Νόμος να συνάδει με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην ειδική νομοθεσία που προωθείται παράλληλα για ψήφιση από τη Βουλή, η οποία ρυθμίζει τη θέσπιση και τη λειτουργία της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η ειδική αυτή νομοθεσία συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συνεδρίας της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων για από κοινού ψήφιση των δύο νομοσχεδίων.

Συναφώς, σημειώνεται ότι η ανάγκη για την υπό εξέταση τροποποίηση εντοπίστηκε στα πλαίσια της εξέτασης της εν λόγω ειδικής νομοθεσίας, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή υπό μορφή νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ) Νόμος του 2014» και εξετάστηκε σε μεγάλο αριθμό συνεδριάσεων από την επιτροπή. Πιο συγκεκριμένα, κατά την εξέταση του εν λόγω νομοσχεδίου, ο Αρχηγός της Αστυνομίας υπέδειξε ότι υφίσταται ανάγκη τροποποίησης και του περί Αστυνομίας Νόμου, ώστε να αφαιρεθεί ισχύουσα διάταξη αναφορικά με το διορισμό του διοικητή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από τον Αρχηγό Αστυνομίας. Σε περίπτωση, όπως σημείωσε, που δεν προωθηθεί αυτή η τροποποίηση, θα υφίσταται σύγκρουση των εν λόγω διατάξεων με τις ρυθμίσεις που προωθούνται με το προαναφερθέν νομοσχέδιο. Συνεπώς, παριστάμενος εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανέλαβε να ενημερώσει το υπουργείο του σχετικά, ώστε να προωθήσει την κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή, δέσμευση η οποία υλοποιείται με το υπό εξέταση νομοσχέδιο.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό εξέταση νομοσχεδίου από την επιτροπή όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων προνοιών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προτεινόμενων προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

5 Απριλίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων