Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Καυκαλιάς Αντώνης Αντωνίου
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου 2016. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εσωτερικών, των Επαρχιακών Διοικήσεων Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού, Πάφου και Αμμοχώστου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Παναγροτικός Σύνδεσμος καιΝέα Αγροτική Κίνηση. Η αγροτική οργάνωση Ευρωαγροτικός”, παρόλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο Νόμου, ώστε να διαγραφεί η υφιστάμενη διάταξή του που καθορίζει την 30ή Απριλίου 2016 ως την ημερομηνία λήξης της ισχύος διατάξεων του υφιστάμενου νόμου οι οποίες επιτρέπουν το άναμμα φωτιάς υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σε καθορισμένες περιόδους για σκοπούς καύσης αποκλαδιών αμπελιών, ελαιόδεντρων και οπωροφόρων δένδρων. Συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο προτείνεται όπως οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν κάθε χρόνο, χωρίς ημερομηνία λήξης της ισχύος τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις, των οποίων η ισχύς προτείνεται να παραταθεί, επιτρέπεται σε πρόσωπο το άναμμα φωτιάς για την καύση αποκλαδιών αμπελιών, ελαιόδεντρων και οπωροφόρων δένδρων μόνο κατόπιν άδειας από την αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής μέσα στα όρια της οποίας βρίσκεται το σημείο στο οποίο πρόκειται να καούν τα αποκλάδια και υπό την επίβλεψη των αναφερόμενων αρμόδιων αρχών:

1. κατά την περίοδο που αρχίζει από την 1η Δεκεμβρίου και λήγει τη 15η Μαρτίου και

2. κατά την περίοδο που αρχίζει από τη 16η Μαρτίου και λήγει την 31η Μαρτίου σε περιοχές των οποίων το υψόμετρο είναι άνω των χιλίων μέτρων (1 000 μ.) από τη στάθμη της θάλασσας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στη σχετική άδεια, που εξασφαλίζεται μετά από εισήγηση του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και συνοδεύουν το νομοσχέδιο, οι περίοδοι κατά τις οποίες επιτρέπεται καύση αποκλαδιών αμπελιών, ελαιόδεντρων και οπωροφόρων δένδρων και οι οποίες με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται να ισχύουν μόνιμα χωρίς χρονικούς περιορισμούς είχαν καθοριστεί για εφαρμογή πάνω σε δοκιμαστική βάση κατά την οποία διαφάνηκε ότι το εν λόγω μέτρο συνέβαλε στην ελεγχόμενη καύση αποκλαδιών. Συναφώς, κρίθηκε αναγκαίο όπως το εν λόγω μέτρο ισχύει σε μόνιμη βάση.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

  

 

12 Απριλίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων