Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Γεώργιος Προκοπίου
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Φεβρουαρίου και στις 7 Απριλίου 2016. Στη πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και του Γενικού Χημείου του Κράτους του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της αστυνομίας (Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών) και του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, παρ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου, ώστε:

1. να προστεθεί στην ισχύουσα νομοθεσία ο όρος βιομηχανική κάνναβη και ο ορισμός του και

2. να εξαιρεθεί από τις απαγορευτικές διατάξεις του νόμου η καλλιέργεια και εμπορία της βιομηχανικής κάνναβης.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, ο όρος βιομηχανική κάνναβη σημαίνει ολόκληρα φυτά ή μέρη φυτού, ακατέργαστα ή κατεργασμένα, του είδους Cannabis Sativa, καθώς και τους σπόρους που προέρχονται από ποικιλία της βιομηχανικής κάνναβης που η περιεκτικότητά τους σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) δεν υπερβαίνει το 0,2%.

Σημειώνεται ότι παράλληλα με το υπό εξέταση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή και παραπέμφθηκε για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων συναφές νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας της Βιομηχανικής Κάνναβης Νόμος του 2015», που ρυθμίζει την καλλιέργεια και εμπορία της βιομηχανικής κάνναβης. Τα δύο νομοσχέδια προωθούνται ταυτόχρονα για ψήφιση στην ολομέλεια του σώματος, επειδή περιλαμβάνουν ορισμένες κοινές ρυθμίσεις.

Ο εκπρόσωπος των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας ενημέρωσε την επιτροπή ότι η καλλιέργεια κάνναβης με περιεκτικότητα μέχρι 0,2% σε ΤΗC επιτρέπεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι επιδοτείται από αυτήν όπως όλες οι άλλες καλλιέργειες.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανέφερε ότι όλες οι λεπτομέρειες και οι ασφαλιστικές δικλίδες που θα διέπουν την καλλιέργεια της βιομηχανικής κάνναβης στη Δημοκρατία περιλαμβάνονται στο θεσμικό νομοσχέδιο που συζητείται ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι η απαγόρευση της καλλιέργειας και της εμπορίας της βιομηχανικής κάνναβης αντιβαίνει στο ευρωπαϊκό δίκαιο, γι’ αυτό και πρέπει το συντομότερο δυνατό να καταστεί νόμιμη η καλλιέργεια και η εμπορία της.

O πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

 

12 Απριλίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων