Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Φειδίας Σαρίκας
Χρίστος Μέσης Γιώργος Περδίκης
Ανδρέας Κυπριανού Μη μέλη της επιτροπής:
Κυριάκος Χατζηγιάννης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Νίκο Κουτσού, εκπροσωπούντα τη Συμμαχία Πολιτών, και Γιώργο Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17, 23 και 30 Μαρτίου 2016. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών και η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κατάργηση της διάταξης του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου σύμφωνα με την οποία παρίστανται στα εκλογικά κέντρα κατά την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας είτε οι υποψήφιοι είτε αντιπρόσωποι αυτών ή οποιουδήποτε συνδυασμού υποψηφίων.

Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, ώστε να μην ασκείται ψυχολογική πίεση στους ψηφοφόρους πριν από την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν τόσο στα εκλογικά κέντρα όσο και με κατ’ οίκον επισκέψεις, δεδομένου ότι γίνεται καταγραφή από τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα των εκλογέων που έχουν ψηφίσει. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους ίδιους εισηγητές, με την υπό αναφορά διάταξη παραβιάζονται παράλληλα τα προσωπικά δεδομένα των εκλογέων, δεδομένου ότι γίνεται εκφώνηση των στοιχείων έκαστου ψηφοφόρου στην παρουσία αντιπροσώπων των κομμάτων.

Ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών δήλωσε στην επιτροπή ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία απαγγέλλεται το όνομα και άλλα στοιχεία του κάθε ψηφοφόρου που προσέρχεται στο εκλογικό κέντρο, για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, τα οποία περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους. Παράλληλα, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι σχετικές διατάξεις που προβλέπουν την παρουσία των αντιπροσώπων των κομμάτων στα εκλογικά κέντρα κατά τη διάρκεια των εκλογών και την εκφώνηση του ονόματος και του αριθμού δελτίου ταυτότητας των ψηφοφόρων συνιστούν επιτρεπτή μορφή επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τοποθετούμενη στα όσα δήλωσε ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών, δήλωσε ότι στην εκφώνηση μεγαλοφώνως του αριθμού δελτίου ταυτότητας του ψηφοφόρου ελλοχεύουν κίνδυνοι, γι’ αυτό και πρέπει να αποφεύγεται.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν εναντίον της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της, εισηγείται στη Βουλή την καταψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου.

 

5 Απριλίου 2016

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων