Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αντρέας Καυκαλιάς
Ευθύμιος Δίπλαρος Αθηνά Κυριακίδου
Γιώργος Λουκαΐδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τον πρόεδρό της βουλευτή κ. Γεώργιο Τάσου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε αρκετές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 3 Φεβρουαρίου 2015 και 29 Μαρτίου 2016.

Στις πιο πάνω συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας νόμου, ώστε να βελτιωθούν τα χρονοδιαγράμματα που αφορούν τις διαδικασίες που τηρούνται για την πραγματοποίηση των τοποθετήσεων, μετακινήσεων και μεταθέσεων των εκπαιδευτικών λειτουργών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου κ. Γεώργιο Τάσου, οι λόγοι για τους οποίους κρίθηκε σκόπιμη η τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας εστιάζονται κυρίως στα ακόλουθα:

1. Με το υφιστάμενο σύστημα τοποθετήσεων, μετακινήσεων και μεταθέσεων εκπαιδευτικών λειτουργών παρατηρείται μη έγκαιρη στελέχωση των σχολείων.

2. Υπάρχει αχρείαστος φόρτος εργασίας για την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και για τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, όπου κάτω από την πίεση του χρόνου προκαλούνται αρκετές φορές πολλά λάθη.

3. Γίνονται άσκοπες και άδικες μετακινήσεις εκπαιδευτικών, οι οποίες προκαλούν συχνά πολλά προβλήματα στην ομαλή στελέχωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων.

4. Με το υφιστάμενο σύστημα μέχρι και τα μέσα Οκτωβρίου γίνονται μετακινήσεις εκπαιδευτικών, δηλαδή σχεδόν δύο μήνες μετά την έναρξη των μαθημάτων, γεγονός το οποίο προκαλεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων, ιδίως αν οι εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε περισσότερα από ένα σχολεία.

Στα πλαίσια της μελέτης της πρότασης νόμου, η επιτροπή, αφού άκουσε τις απόψεις και τις θέσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών, κατέβαλε προσπάθεια να βελτιώσει τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερα η έγκαιρη στελέχωση, καθώς και η ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας εισηγήθηκε τη διαφοροποίηση των χρονοδιαγραμμάτων που προβλέπονται στην πρόταση νόμου και τα οποία αφορούν τη διαδικασία που ακολουθείται σε σχέση με τις τοποθετήσεις, μετακινήσεις και μεταθέσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών. Επίσης, το αρμόδιο υπουργείο εισηγήθηκε την προσθήκη ορισμένων νέων προνοιών στην πρόταση νόμου, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την πιο ολοκληρωμένη ρύθμιση του όλου θέματος.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή υιοθέτησε τις εισηγήσεις του αρμόδιου υπουργείου και διαμόρφωσε αντίστοιχα το κείμενο της πρότασης νόμου.

Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οργανώσεων συμφώνησαν με τη διαμορφωμένη πρόταση νόμου, ωστόσο εξέφρασαν την επιφύλαξή τους όσον αφορά τη διαφοροποίηση που εισηγήθηκε το αρμόδιο υπουργείο που αφορά τα χρονοδιαγράμματα της διαδικασίας πλήρωσης θέσεων προαγωγής.

Ειδικότερα, σε σχέση με την πιο πάνω επιφύλαξη, τόσο οι εκπρόσωποι του αρμόδιου υπουργείου όσο και της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επισήμαναν ότι η διαφοροποίηση αυτή είναι αναγκαία, διότι η διαδικασία των μεταθέσεων και η διαδικασία των προαγωγών είναι συνυφασμένες, γι’ αυτό και τα χρονοδιαγράμματά τους πρέπει να συνάδουν και χρονικά.

Η συγκεκριμένη διαφοροποίηση, όπως τόνισαν επίσης οι ίδιοι εκπρόσωποι, θα συμβάλει στη σωστή και έγκαιρη στελέχωση των σχολείων.

Περαιτέρω, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, επισήμανε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή από τη νέα σχολική χρονιά, διότι η υφιστάμενη διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Με την επισήμανση αυτή συμφώνησε και ο εκπρόσωπος του αρμόδιου υπουργείου και ως εκ τούτου η επιτροπή πρόσθεσε στην πρόταση νόμου, σχετική διάταξη με βάση την οποία, ο προτεινόμενος νόμος θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου 2016.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 

 

4 Απριλίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων