Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πρόταση νόμου «Ο περί της Διαδικασίας Διαβούλευσης Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε Θέματα που Aφορούν Ασθενείς Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Στέλλα Κυριακίδου Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα
Ειρήνη Χαραλαμπίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από την κ. Στέλλα Κυριακίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 Νοεμβρίου 2015 και στις 17 και 24 Μαρτίου 2016. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Υγείας, συνοδευόμενος από εκπροσώπους του υπουργείου του, εκπρόσωποι του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θεσμοθέτηση της διαβούλευσης κάθε υπηρεσίας που ασκεί δημόσια εξουσία για θέματα που αφορούν ομάδες ασθενών με την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων, καθώς και η καθιέρωση της εν λόγω ομοσπονδίας ως κοινωνικού εταίρου του κράτους για τα θέματα αυτά.

Η εισηγήτρια της πρότασης νόμου ανέφερε ότι η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ασθενών (European Patients Forum) και είναι η οργάνωση-ομπρέλα που εκπροσωπεί πέραν των τριάντα οργανώσεων ασθενών στην Κύπρο. Ως εκ τούτου, είναι το πλέον κατάλληλο σώμα, για να εκφράζει επίσημα τις απόψεις των ασθενών στα διάφορα συμβούλια, φορείς ή υπηρεσίες που λαμβάνουν αποφάσεις που επηρεάζουν τους ασθενείς.

Στο αρχικό στάδιο της συζήτησης επί των προνοιών της πρότασης νόμου, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας εξέφρασε τη διαφωνία του υπουργείου με την προτεινόμενη ρύθμιση, επειδή αφενός μεν η εν λόγω ομοσπονδία δεν εκπροσωπεί όλες ανεξαιρέτως τις οργανώσεις ασθενών και αφετέρου δε η θεσμοθέτηση μιας διαδικασίας διαβούλευσης χωρίς περιορισμούς θα είναι αναποτελεσματική, αφού ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα και καθυστερήσεις στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρθηκε στην εμπειρία που το τμήμα της αποκόμισε από την εφαρμογή ανάλογης με την προτεινόμενη νομοθεσίας, δηλαδή του περί της Διαδικασίας Διαβούλευσης Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε Θέματα που Αφορούν Άτομα με Αναπηρία Νόμου [Νόμος αρ. 143(Ι) του 2006]. Συναφώς, η ίδια εισηγήθηκε την οριοθέτηση των θεμάτων για τα οποία θα ακολουθείται η διαδικασία διαβούλευσης στον προτεινόμενο νόμο, προκειμένου να εξαιρούνται από τη διαδικασία αυτή τα διαδικαστικά ή τα ήσσονος σημασίας θέματα.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως συμφώνησε κατ’ αρχήν με τη θεσμοθέτηση διαδικασίας διαβούλευσης των κρατικών και άλλων υπηρεσιών με τους ασθενείς για ουσιώδη θέματα που τους αφορούν, προκειμένου να διασφαλίζονται αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους. Ταυτόχρονα, διατύπωσε ορισμένες επιφυλάξεις αναφορικά με την έκταση της εφαρμογής μιας τέτοιας διαδικασίας, αναφέροντας ότι η διαδικασία διαβούλευσης πρέπει να τεθεί εντός συγκεκριμένων πλαισίων, προκειμένου αυτή να είναι αποτελεσματική και να μην οδηγεί σε ατέρμονες συζητήσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω τοποθετήσεων, η εισηγήτρια της πρότασης νόμου συζήτησε εκτενώς το περιεχόμενό της με το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας στα πλαίσια επαφών που είχε με το γραφείο του και στη βάση των εισηγήσεων του Γενικού Ελεγκτή κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο της πρότασης νόμου.

Στα πλαίσια της συζήτησης επί του αναθεωρημένου κειμένου της πρότασης νόμου σε επόμενη συνεδρία της επιτροπής, ο Υπουργός Υγείας χαιρέτισε την προώθηση της προτεινόμενης νομοθεσίας και συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της, αναφέροντας περαιτέρω ότι πρόθεση του υπουργείου του είναι η σταδιακή εισαγωγή της πλήρους και με δικαίωμα ψήφου συμμετοχής των εκπροσώπων των ασθενών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Όπως ο ίδιος ανέφερε στην επιτροπή, για να καταστεί δυνατή η θεσμοθέτηση της συμμετοχής εκπροσώπων των ασθενών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, πρέπει προηγουμένως αυτοί οι εκπρόσωποι να τύχουν κατάλληλης εκπαίδευσης, στοιχείο που στο παρόν στάδιο δεν ικανοποιείται. Συνεπώς, σύμφωνα με τον ίδιο, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση ικανοποιητικού αριθμού εκπροσώπων της ομοσπονδίας, τότε το Υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει σταδιακά με τροποποιήσεις των επιμέρους σχετικών νομοθεσιών για τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής των ασθενών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων χαιρέτισαν την κατάθεση της εν λόγω πρότασης νόμου και συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της, αναφέροντας ότι αποτελεί ένα ιστορικό πρώτο βήμα στην πορεία προς τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής των ασθενών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας δήλωσε συναφώς ότι η ομοσπονδία προγραμματίζει να προωθήσει άμεσα δράσεις για την κατάλληλη εκπαίδευση των εκπροσώπων της, ώστε να καταστεί σύντομα δυνατή η με βάση την υπό αναφορά πρόταση νόμου επιδιωκόμενη συμμετοχή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, όπως αυτή διαμορφώθηκε στη βάση των πιο πάνω, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 

5 Απριλίου 2016

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων