Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τα νομοσχέδια «Ο περί της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Κυβέρνησης του κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016» και «Ο περί της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Πρόδρομος Προδρόμου Αθηνά Κυριακίδου
Γιώργος Λουκαΐδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2016. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ίδιου υπουργείου και του Υπουργείου Εξωτερικών. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169(2) του συντάγματος κύρωση του Πρωτοκόλλου για τροποποίηση της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Κυβέρνησης του κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, το οποίο έγινε στις Βρυξέλλες στις 19 Φεβρουαρίου 2015, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169(2) του συντάγματος κύρωση του Πρωτοκόλλου για τροποποίηση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, το οποίο έγινε στις Βρυξέλλες στις 26 Νοεμβρίου 2014, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημειώνεται ότι τόσο η Ευρωμεσογειακή Συμφωνία, που κυρώθηκε με το νόμο υπ’ αρ. 10(ΙΙΙ) του 2014, όσο και η Συμφωνία Κοινού Αεροπορικού Χώρου, που κυρώθηκε με το νόμο υπ’ αρ. 16(ΙΙΙ) του 2013, στοχεύουν στη βελτίωση της πρόσβασης των αεροπορικών εταιριών στις αγορές μεγιστοποιώντας τα οφέλη για τους καταναλωτές, τις αεροπορικές εταιρίες, τους εργαζομένους και τις κοινωνίες.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους για την κατά νόμο κύρωση των συμφωνιών που αναφέρονται σε αυτά.

5 Απριλίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων