Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συνθήκης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Εμπορία Όπλων (Κυρωτικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Πρόδρομος Προδρόμου Αθηνά Κυριακίδου
Γιώργος Λουκαΐδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2016. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Άμυνας, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, της αστυνομίας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169(2) του συντάγματος κύρωση της Συνθήκης Εμπορίας Όπλων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 2 Απριλίου 2013 και της οποίας η υπογραφή από μέρους της Δημοκρατίας έγινε στη βάση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 75.209 και ημερομηνία 5 Ιουνίου 2013.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών και τα γραπτά στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η Συνθήκη Εμπορίας Όπλων των Ηνωμένων Εθνών, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 24 Δεκεμβρίου 2014, ρυθμίζει το διεθνές εμπόριο συμβατικών όπλων. Σημειώνεται ότι η εν λόγω συνθήκη δεν επηρεάζει την εσωτερική έννομη τάξη κάθε συμβαλλόμενου κράτους, αφού εφαρμόζεται στις διεθνείς διακρατικές σχέσεις, και τα συμβαλλόμενα κράτη ωθήθηκαν στην υπογραφή της, για να εμποδίσουν και να εξαλείψουν την παράνομη εμπορία, καθώς και τη διάχυση συμβατικών όπλων προς την παράνομη αγορά ή προς μη εξουσιοδοτημένους τελικούς χρήστες, περιλαμβανομένων περιπτώσεων χρήσεως σε τρομοκρατικές ενέργειες.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας κρίθηκε σκόπιμη, διότι εκτιμήθηκε ότι στην ευαίσθητη πολιτικά περιφέρεια που βρίσκεται η χώρα θα επωφεληθεί από την επιβολή κανόνων και ελέγχων στη διακίνηση συμβατικών όπλων. Παράλληλα, με την εν λόγω συνθήκη καλύπτεται ένα διεθνές νομικό κενό, το οποίο ετύγχανε εκμετάλλευσης. Συναφώς, αναμένεται επίσης ότι θα συμβάλει στη μείωση του λαθρεμπορίου όπλων και θα περιορίσει τα μέσα των εγκληματικών και τρομοκρατικών οργανώσεων, ενώ παράλληλα θα διευκολύνει την πρόσβαση αγορών στις νόμιμες επιχειρήσεις παραγωγής τέτοιου υλικού.

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, η υλοποίηση και εφαρμογή των διατάξεων της υπό αναφορά συνθήκης επιτυγχάνεται μέσω της παραπομπής του κυρωτικού νομοσχεδίου σε διατάξεις ισχύουσας νομοθεσίας που ανταποκρίνονται στην υποχρέωση θεσμοθέτησης πλαισίου για την εισαγωγή και την εξαγωγή συμβατικών όπλων, οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών. Επιπρόσθετα, με το κυρωτικό νομοσχέδιο ορίζονται αρμόδιες αρχές ως σημεία επαφής για σκοπούς ανταλλαγής πληροφοριών, ενημέρωσης και συντονισμού, ενώ παράλληλα παρέχεται στο Υπουργικό Συμβούλιο η εξουσία έκδοσης κανονισμών για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων του κυρωτικού νομοσχεδίου.

Σημειώνεται ότι όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας που αναφέρεται σε αυτό.

 

 

5 Απριλίου 2016

 

  

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων