Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση Ανώτερου Ιατροφυσικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Ρίκκος Μαππουρίδης Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2016. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Ιατροφυσικού [Κλ. Α14(ii)], έτσι ώστε να εκσυγχρονιστούν οι πρόνοιές του.

Ειδικότερα, προτείνεται η τροποποίηση του υπό αναφορά σχεδίου υπηρεσίας ως ακολούθως:

1. Διευρύνονται τα ακαδημαϊκά προσόντα και συγκεκριμένα αντικαθίσταται η προϋπόθεση της κατοχής διδακτορικού τίτλου στον κλάδο της Βιοφυσικής με εξειδίκευση στην Ιατρική Πυρηνική Φυσική με την κατοχή διδακτορικού τίτλου στον κλάδο της Βιοφυσικής ή Υγειοφυσικής ή Ιατρικής Φυσικής ή Βιο-Ιατρικής Μηχανικής.

2. Εκσυγχρονίζονται τα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα, έτσι ώστε να συνάδουν με την πρακτική που ακολουθείται στον καταρτισμό σχεδίων υπηρεσίας για όλες τις θέσεις στη δημόσια υπηρεσία με μισθοδοτική κλίμακα Α14, ιδιαίτερα όσον αφορά την απαιτούμενη πείρα.

3. Εκσυγχρονίζονται τα καθήκοντα και οι ευθύνες της θέσης, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα σημερινά καθήκοντα της θέσης αυτής.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας ενημέρωσε την επιτροπή ότι το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Ιατροφυσικού καταρτίστηκε το 1969, επισημαίνοντας ότι με την υφιστάμενη μορφή του σχεδίου υπηρεσίας δεν μπορεί κανένας υποψήφιος να διεκδικήσει διορισμό στη θέση αυτή, αφού ο κλάδος ο οποίος αναφέρεται στο εν λόγω σχέδιο υπηρεσίας δεν υπάρχει με τον τίτλο αυτό.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε περαιτέρω την επιτροπή ότι οι ακαδημαϊκοί κλάδοι που περιλήφθηκαν στα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα για τη θέση του Ανώτερου Ιατροφυσικού είναι οι ίδιοι με τους κλάδους που προβλέπονται στα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα για την αμέσως κατώτερη θέση, όπου απαιτείται μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως όλων όσων τέθηκαν ενώπιόν της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των προτεινόμενων κανονισμών.

 

29 Μαρτίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων