Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για το νομοσχέδιο «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Νίκος Νικολαΐδης, πρόεδρος Άριστος Δαμιανού
Δημήτρης Συλλούρης Πανίκκος Σταυριανός
Ανδρέας Κυπριανού Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Κώστας Κωνσταντίνου Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Μάριος Καρογιάν

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως μελέτησε αυθημερόν τo πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου, ώστε να αφαιρεθεί η αρμοδιότητα του Αρχηγού Αστυνομίας να ορίζει διοικητή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, ώστε ο υπό τροποποίηση περί Αστυνομίας Νόμος να συνάδει με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην ειδική νομοθεσία που προωθείται παράλληλα για ψήφιση από τη Βουλή, η οποία ρυθμίζει τη θέσπιση και τη λειτουργία της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Σημειώνεται ότι η ειδική αυτή νομοθεσία συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συνεδρίας της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων για από κοινού ψήφιση των δύο νομοσχεδίων.

Επισημαίνεται ότι η ανάγκη για την υπό εξέταση τροποποίηση προέκυψε στα πλαίσια της εξέτασης της εν λόγω ειδικής νομοθεσίας, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή υπό μορφή νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ) Νόμος του 2014» και εξετάστηκε σε μεγάλο αριθμό συνεδριάσεων από την επιτροπή. Πιο συγκεκριμένα, κατά την εξέταση του εν λόγω νομοσχεδίου, ο Αρχηγός της Αστυνομίας υπέδειξε ότι υφίσταται ανάγκη τροποποίησης του περί Αστυνομίας Νόμου, ώστε να αφαιρεθεί ισχύουσα διάταξη αναφορικά με το διορισμό του διοικητή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από τον Αρχηγό Αστυνομίας. Σε περίπτωση, όπως σημείωσε, που δεν προωθηθεί αυτή η τροποποίηση, θα υφίσταται σύγκρουση των εν λόγω διατάξεων με τις πρόνοιες που προωθούνται με το προαναφερθέν νομοσχέδιο. Συνεπώς, παριστάμενος εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως ανέλαβε να ενημερώσει το υπουργείο του σχετικά, ώστε να προωθήσει την κατάθεση κατάλληλου νομοσχεδίου στη Βουλή, δέσμευση η οποία υλοποιείται με το υπό εξέταση νομοσχέδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προτεινόμενων προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

31η Μαρτίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων